۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

معماهای آیات | بررسی موضوعی

معماهای سوره ها
1. چند سوره با «الحمدلله» شروع مي شود؟ 
2. كدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟ 
3. كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌هاي قرآن است؟ 
4. نام چه تعداد از سوره‌هاي قرآن يك حرفي است؟ 
5. سوره‌اي كه همنام يكي از «فروع دين» است چه نام دارد؟ 
6. چند سوره با «اِنّا» شروع مي‌شود؟ 
7. كدام سوره به سوره « امام حسين ـ عليه السلام ـ » معروف است؟ 
8. سوره‌اي كه تعداد آياتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد چه نام دارد؟ 
9. كدام سوره «همنام يكي از شهرهاي ايران» است؟ 
10. سوره‌هايي كه به «مسبّحات» مشهور هستند كدامند؟ 
11. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن «مكي» و چه تعداد از آن‌ها «مدني» هستند؟ 
12. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام «قبيله پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » است؟ 
13. كدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟ 
14. سور‌ه‌اي كه پنج بار كلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟ 
15. كدام سوره قرآن كريم است كه غير از (بسم الله الرحمن الرحيم) «حرف ميم» در آن به كار نرفته است؟ 
16. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «اٍذا‌» شروع مي‌شود؟ 
17. كدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟ 
18. سوره‌هايي كه به «عزائم» مشهور هستند كدامند؟ 
19. كدام سوره «همنام يكي از دانشمندان» است؟ 
20. سوره‌اي كه غير از «بسم الله الرحمن الرحيم» تنها يك «كسره» در آن به كار برده شده است چه نام دارد؟ 
21. كدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است؟ 
22. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن اول اسمشان حرف «الف» مي‌باشد؟ 
23. چند سوره با «يا ايها النبي» آغاز مي‌شود؟ 
24. سوره‌هايي كه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پير كردند كدامند؟ 
25. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از جنگ‌هاي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ است؟ 
26. در كدام سوره ماجراي هلاكت‌بار فرعون و يارانش بيان شده است؟ 
27. كدام سوره قرآن همنام يكي از فلزات است؟ 
28. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن «سجده واجب» دارد؟ 
29. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از «اصول دين» است؟ 
30. تعداد كلمات كدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ مي‌باشد؟ 
31. نام چه تعداد از سوره‌هاي قرآن «اول اسمشان حرف ميم» مي‌باشد؟ 
32. كداميك از سوره‌هاي قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟ 
33. كدام سوره است كه در آغاز آن به دو ميوه سوگند خورده شده است؟ 
34. كدام سوره است كه قرآن كريم در آن خلاصه شده است؟ 
35. كدام سورة قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» ندارد؟ 
36. كدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟ 
37. سوره‌هايي كه به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟ 
38. كدام سوره است كه معادل «يك سوم قرآن» است؟ 
39. چند يك از سوره‌هاي قرآن «با صيغه قسم» شروع مي‌شود؟ 
40. نام چند يك از سوره‌ها «نقطه» ندارد؟ 
41. كدام يك از سوره‌هاي بزرگ قرآن به‌طور كامل يكجا نازل شده است؟ 
42. كدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟ 
43. سوره‌هايي كه به «حواميم» معروفند چه نام دراند؟ 
44. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد؟ 
45. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از روزهاي هفته است؟ 
46. چه تعداد از سوره‌هاي كوچك قرآن يكجا نازل شده است؟ 
47. چند سوره قرآن با كلمه «قل» آغاز مي‌شود؟ 
48. كدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحيم» دارد؟ 
49. كدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟ 
50. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «حروف مقطعه» آغاز مي‌شوند؟ 
51. كدام سوره «دومرتبه» بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟ 
52. كدام سوره با قسم شروع مي‌شود و با حمد تمام مي‌شود؟ 
53. كدام سوره به نام موجود زنده‌اي است كه با چشم ديده نمي‌شود؟ 
54. كدام سوره است كه هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمه «الله» آمده است؟ 
55. سوره‌اي را نام ببريد كه نام يكي از ميوه‌هاست؟ 
56. چه تعدا از سوره‌هاي قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج‌تن آل عبا ـ عليهم السلام ـ است؟ 
57. كداميك از سوره‌ها با دعا ختم مي‌شود؟ 
58. كدام سوره است كه «يك دوازدهم قرآن» را در خود جاي داده است؟ 
59. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از كشورها است؟ 
60. در كدام سوره افراد عيب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟ 
61. كدام سوره قرآن است كه در تمام آياتش كلمه «الله» آمده است؟ 
62. كدام سوره به «ريحانة القرآن» معروف است؟ 
63. كدام سوره قرآن است كه حرف «فاء» در آن نيست؟ 
64. در كدام سوره كلمه «الله» چهل بار آمده است؟ 
65. كدام سوره همنام يكي از «اعياد اسلامي» است؟ 
66. كدام سوره «دوجزء و نيم كل قرآن» را در خود جاي داده است؟ 
67. در سوره تكوير كلمه «اِذا» چند بار تكرار شده است؟ 
68. كدام سوره قرآن است كه اولش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است؟ 
69. چند سوره با «الر» شروع مي‌شوند؟ 
70. كدام سوره است كه آن را سوره «حبيب نجار» نيز مي‌نامند؟ 
71. سوره‌هايي كه به نام «قيامت» هستند كدامند؟ 
72. سوره‌هايي كه به «معوذتين» معروفند چه نام دارند؟ 
73. در كدام سوره «دو سجده مستحبي» قرار دارد؟ 
74. نام دو سوره در قرآن است كه اگر برعكس بخوانيم به همان صورت خوانده مي‌شود آن دو سوره كدامند؟ 
75. كدام سورة قرآن به «المصابيح» معروف است؟ 
76. سوره‌اي كه به «ملائكه» نيز منسوب است چه نام دارد؟ 
77. كدام سوره است كه خداوند از تمام نعمت‌هاي بهشتي در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ از «حورالعين» نام نبرده است؟ 
78. نام كدام سوره است كه اگر حرف اول آن را برداريم نام اولين امام شيعيان مي‌شود؟ 
79. كدام سوره است كه اگر نامش برعكس كنيم نام نوعي از سبزيجات مي‌شود؟ 
80. نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكي ديگر از سوره‌هاي قرآن مي‌شود؟ 
81. سوره‌هايي كه نام آنها از اولين كلمه همان سوره گرفته شده است كدامند؟ 
82. نام چند سوره را ببريد كه از صفات خداوند متعال باشند؟ 
83. نام كدام سوره قرآن است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكي از شهرهاي عربستان مي‌شود؟ 
84. چند سوره با كلمه «الم» آغاز مي‌شوند؟ 
85. كدام سوره به «السبع المثاني» نيز معروف است؟ 
86. به كدام سوره «العقود» نيز گفته مي‌‌شود؟ 
87. به كدام سوره «موسي و فرعون» هم مي‌گويند؟ 
88. كدام سوره به «فسطاط القرآن» معروف است؟ 
89. چند سوره با «تبارك الذي» آغاز مي‌شوند؟ 
90. سوره‌هايي را كه با «ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند نام ببريد؟ 
91. يكي از نام‌هاي ديگر اين سوره «المضاجع» مي‌باشد اين سوره چه نام دارد؟ 
92. سوره‌هايي كه با اين آيه «فسبح باسم ربك العظيم» ختم مي‌شوند كدامند؟ 
93. «سوره‌هاي مدني طي چند سال» نازل شده‌اند؟ 
94. در كدام سورة قرآن كريم داستان «فضيل عياض» بيان شده است؟ 
95. چند سوره با كلمه «هل» شروع مي‌شوند؟ 
96. سوره‌هايي كه به «طواسين» معروفند كدامند؟ 
97. سوره‌هايي كه به «زهروان» معروفند كدامند؟ 
98. سوره‌هاي مكّي طي چند سال نازل شده‌اند؟ 
99. سوره‌هايي كه به «عتاق» معروفند كدامند؟ 
100. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با كلمه «قد» شروع مي‌شوند؟ 
101. سوره‌اي كه درباره روزگار است چه نام دارد؟‌ 
102. كدام سوره قرآن منسوب به «اولين پيشواي شيعيان امام علي ـ عليه السلام ـ است؟ 
103. سوره‌هايي را كه به نام زمان‌هايي از شب و روز هستند كدامند؟ 
104. كدام سوره به «بني اسرائيل» منسوب است؟ 
105. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟ 
106. سوره‌هايي كه توصيه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟ 
107. سوره‌اي كه تمام آياتش با حرف «د» ختم مي‌شوند كدام است؟ 
108. نام ديگر كدام سوره قرآن «النساء القصري» يعني (نساء كوتاه) مي‌باشد؟ 
109. كدام سوره در شأن «اهل‌بيت ـ عليه السلام ـ » نازل شده است؟ 
110. كدام سوره قرآن است كه تمام آياتش با حرف «ر» ختم مي‌شوند؟ 
111. در كدام سوره قرآن راجع به «آفرينش انسان» سخن به ميان آمده است؟ 
112. در كدام سوره به «اولين قبلة مسلمين» (بيت المقدس) اشاره شده است؟ 
113. نام كدام يك از سوره‌هاي قرآن است كه اگر آن را برعكس كنيم يكي از واجبات نماز مي‌شود؟ 
114. در كدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهي» در يك خط آمده است؟ 
115. كدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟ 
116. در كدام سوره «حكم اسيران جنگي» بيان شده است؟ 
117. در كدام سوره خداوند به پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را مي‌دهد؟ 
118. چند سوره با «طسم» شروع مي‌شوند؟ 
119. نام كدام سوره‌ها از «دو حرف» تشكيل شده‌اند؟ 
120. «الدين» نام ديگر كدام يك از سوره‌هاي قرآن است؟ 
121. در كدام سوره به «قوانين مربوط به ازدواج» اشاره شده است؟ 
122. نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس كنيم «نام يك پرنده» مي‌شود؟ 
123. در كدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرينش» سفارش شده است؟ 
124. چند سوره با «تسبيح» آغاز مي‌شوند؟ 
125. داستان «گوساله پرستي بني اسرائيل» در كدام سوره بيان شده است؟ 
126.«قانون ارث» در كدام سوره بيان شده است؟ 
127. نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم «يكي از نام‌هاي پسران» مي‌شود؟ 
128. در كدام سوره به داستان «شب تاريخي هجرت پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ از مكه به مدينه اشاره شده‌است؟ 
129. چند سوره با كلمه «وَيْل» شروع مي‌شوند؟ 
130.در كدام سورة قرآن «بيست و هفت صفت از صفات الهي» ذكر شده است؟ 
131. در كدام سوره «سرگذشت آدم ـ عليه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان» بيان شده است؟ 
132. در كدام سوره به موضوع «اطاعت از رهبري» اشاره شده است؟ 
133. «الانسان» و «الابرار» نام‌هاي كدام سوره هستند؟ 
134. سوره‌اي كه تمام آياتش با «س» ختم مي‌شود كدام است؟ 
135. «الغافر» به كدام سوره گفته مي‌شود؟ 
136. چند سوره با حروف «الم» شروع مي‌شوند و اين سوره‌ها كدامند؟ 
137. به كدام سوره «تبارك» نيز گفته مي‌شود؟ 
138. در كدام سوره راجع به «داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟ 
139. نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم «نام يكي از فلزات» مي‌شود؟ 
140. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با كلمة «يا ايها الناس» شروع مي‌‌شوند؟ 
141. «القتال» به كدام سوره اطلاق مي‌شود؟ 
142. در كدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟ 
143. نام‌هاي ديگر سوره توبه كدامند؟ 
144. در كدام سورة قرآن خداوند متعال به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند كه از شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟ 
145. «الشريعه» نام ديگر كدام سوره است؟ 
146. نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانيم به معناي «قدرت و توان» مي‌شود؟ 
147. سوره‌اي كه تمام آياتش با «ي» ختم مي‌شود چه نام دارد؟ 
148. در كدام سوره قرآن به موضوع «سجده كردن فرشتگان به آدم ـ عليه السلام ـ » اشاره شده است؟ 
149. «اقتربت الساعه» نام ديگر كدام سوره است؟ 
150. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «حم» شروع مي‌شوند؟ 
151. نام كدام سوره است كه اگر از آن طرف بخوانيم به معني «راز»‌ مي‌شود. 
152. «الباسقات» نام ديگر كدام سوره است؟ 
153. چند سوره با كلمه «اقْتَرَبَ» شروع مي‌شوند؟

پاسخ‎ها: 
1. پنج سوره با «الحمد الله» شروع مي‌شود. «1. حمد، 2. انعام، 3. كهف، 4. سبأ، 5. فاطر». 
2. سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است. 
3. سوره «تكوير» تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌هاي قرآن است. 
4. نام سوره‌هاي «ق، ص» يك حرفي است. 
5. سورة «حج». 
6. چهار سوره با «انّا» آغاز مي‌شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. كوثر». 
7. سوره «فجر» به سوره امام حسين ـ عليه السلام ـ معروف است. 
8. سوره «صف» تعداد آياتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ است. 
9. سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است. 
10. سوره‌هاي «حديد، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلي» به مسبّحات مشهور هستند. 
11. «86 سوره مكي» و «28 سوره مدني» است. = 
12. سوره «قريش» همنام قبيله حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ است. 
13. سوره «يس» به قلب قرآن معروف است. = 
14. در سوره «حج» پنج بار كلمه الله آمده است. = 
15. در سوره «كوثر» به غير از بسم الله الرحمن الرحيم حرف ميم نمي‌باشد. 
16. سوره‌هاي «واقعه، منافقون،‌ تكوير، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع مي‌شوند. 
17. سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است. 
18. سوره‌هاي «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند. 
19. سوره «لقمان». 
20. سوره‌اي كه غير از بسم الله الرحمن الرحيم تنها يك كسره در آن به كاربرده شده است سوره «توحيد» است. 
21. سوره «طارق» تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است. 
22. چهارده سوره است كه اول اسمشان حرف الف مي‌باشد: «1. آل عمران، 2. احزاب، 3. اخلاص، 4. اعراف، 5. اعلي، 6. انفال، 7. انبياء، 8. انعام، 9. انشقاق، 10. احقاف، 11. اسرائيل، 12. ابراهيم، 13. انشراح، 14. انفطار». 
23. سه سوره با «ايها النبي» شورع مي‌شوند: «1. احزاب، 2. طلاق، 3. تحريم». 
24. سوره‌هايي كه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پير كردند سوره‌هاي «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» مي‌باشد. 
25. سوره «احزاب» همنام يكي از جنگ‌هاي حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ مي‌باشد. 
26. ماجراي فرعون و يارانش در سوره «يونس» بيان شده است. = 
27. سوره «حديد» به معناي «آهن» است. 
28. سوره‌هاي «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند. = 
29. سوره «توحيد» همنام يكي از اصول دين مي‌باشد. = 
30. تعداد كلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد. 
31. پانزده سوره قرآن اول اسم‌شان حرف ميم مي‌باشد. «1. مائده، 2. مدثر، 3. منافقون، 4. مؤمن، 5. مطففين، 6.مرسلات، 7. معارج، 8. مجادله، 9. مؤمنون، 10. ماعون، 11. مريم، 12. محمّد، 13. ملك، 14. ممتحنه، 15. مزمّل». 
32. سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است. 
33. سوره «تين». = 
34. قرآن كريم در سوره «حمد» خلاصه شده است. 
35. سوره «توبه» = 
36. سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است. = 
37. سوره‌هاي «انعام، فاتحة الكتاب، كهف، سبأ و فاطر»‌ به حامدات مشهور هستند. 
38. سوره «توحيد»معادل يك سوم قرآن است. 
39. سوره‌هاي «عصر، عاديات، ‌تين، ضحي، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قيامت، ‌نجم، طور، ذاريات، صافات، ن، ص، ق و ليل». 
40. اسامي سوره‌هاي بي‌نقطه عبارتند از حمد،‌ رعد،‌ طور، روم و مسد. 
41. سوره «مرسلات» به صورت يكجا و كامل نازل شده است. 
42. سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است. 
43. سوره‌هاي «زخرف، حم، ‌المؤمن، سجده، ‌حمعسق، احقاف، جاثيه و دخان» به حواميم مشهور هستند. 
44. سوره‌هاي «طلاق و تحريم» تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد. 
45. سوره «جمعه». 
46. سوره‌هاي «كوثر، نصر،‌ لهب و اخلاص» به صورت كامل و يكجا نازل شده‌اند. 
47. پنج سوره با كلمه «قل» آغاز مي‌شوند: «جن، كافرون، اخلاص، فلق، ناس». 
48. سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد. 
49. سوره «حمد». = 
50. تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز مي‌شوند. 
51. «سوره حمد» دو مرتبه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده يك بار در مدينه و يك بار در مكه. 
52. سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام مي‌شود. 
53. سوره «جن». 
54. سوره «زمر» هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمه الله آمده است. 
55. سوره‌اي كه به نام يكي از ميوه‌ها است سوره «تين» است. = 
56. چهار سوره تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ عليهم السلام ـ است: «1. فلق، 2. لهب، 3. فيل، 4. قدر». 
57. سوره «بقره» با دعا ختم مي‌شود. 
58. سوره‌اي كه يك دوازدهم قرآن را در خود جاي داده است سوره «بقره» است. 
59. سوره «روم» همنام يك كشور است. = 
60. در سوره «همزه» از افراد عيب‌جو انتقاد شده است. = 
61. كلمه «الله» در تمام آيات سورة «مجادله، آمده است. 
62. سوره «يس» به ريحانة القرآن معروف است. = 
63. سوره «حمد». = 
64. در سوره «مجادله» چهل بار كلمه «الله» ذكر شده است. = 
65. سوره «جمعه». 
66. سوره «بقره» دو جزء و نيم كل قرآن را در خود جاي داده است. 
67. در سوره تكوير كلمه اذا «12 بار» آمده است. 
68. سوره «حمد». = 
69. سوره‌هاي يونس، هود، يوسف،‌ ابراهيم و حجر. 
70. سوره‌اي كه آن را حبيب نجار مي‌نامند سوره «يس» است. 
71. سوره‌هاي رعد، ‌قيامه، واقعه، قارعه، ‌نبأ، زلزال، جاثيه، ‌تغابن و حشر. 
72. سوره‌هاي «فلق و ناس» به (معوذتين) معروفند. 
73. «سوره‌ حج» دو سجده مستحبي دارد. 
74. سوره‌هاي «ليل و تبت». 
75. سوره «فصلت» به المصابيح نيز معروف است. 
76. سوره «فاطر» به ملائكه منسوب است. = 
77. «سوره انسان». 
78. سوره «اعلي» كه اگر حرف اول آن الف را برداريم مي‌شود «علي». 
79. سوره «ملك». = 80. سوره محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ كه اگر حرف اولش را برداريم مي‌شود «حمد». 
81. سوره‌هاي «تبت، ليل،‌ شمس، عصر، قارعه، عبس و ...». = 
82. سوره‌هاي «فاطر، نور، رحمن، اعلي و ...» از صفات خداوند مي‌باشد. 
83. سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداريم مي‌شود «جده». = 
84. سوره‌هاي «انشراح و فيل» با كلمه (اَلَم) شروع مي‌شوند. 
85. «سوره حمد» به «سوره المثاني» معروف است. 
86. «سوره مائده». 
87. به سوره «قصص» (موسي و فرعون) هم مي‌گويند. 
88. سوره «بقره» به (فسطاط القرآن) معروف است. = 
89. سوره‌هاي «فرقان و ملك» با (تبارك الذي) آغاز مي‌شوند. = 
90. سوره‌هاي ممتحنه، حجرات و مائده با «يا ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند. 
91. المضاجع نام ديگر سوره سجده است. 
92. سوره‌هاي «حاقه واقعه»با آية (فسبح باسم ربك العظيم) ختم مي‌شوند. 
93. سوره‌هاي مدني «طي 10 سال» نازل شدند. 
94. داستان ( فضيل عياض) در سوره «حديد آيه 17» آمده است. 
95. سوره‌هاي «دهر و غاشيه»با كلمه (هل) شروع مي‌شوند. 
96. سوره‌هاي «شعرا، نمل و قصص» به (طواسين) معروفند. 
97. سوره‌هاي «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.
98. سوره‌هاي «مكي» طي «13 سال» نازل شده‌اند. = 
99. سوره‌هاي «اسري، ‌كهف، ‌مريم، طه و انبياء» به (عتاق) معروفند. 
100.سوره‌هاي «مجادله و مؤمنون» با كلمه (قد) شروع مي‌شوند. = 
101.سوره‌اي كه در باره روزگار است سوره «دهر» است. 
102.سوره «عاديات» منسوب به ( حضرت علي ـ عليه السلام ـ ) است. 
103.سوره‌هاي «فلق» به معناي (صبح)، «ليل» به معناي (شب) و «فجر» به معناي (سپيده‌دم). 
104.سوره «اسري» به (بني اسرائيل) نيز معروف است. 
105.«37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند. 
106.سوره هايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه». 
107.سوره‌اي كه تمام آياتش با حرف «د» تمام مي‌شود (اخلاص) است. 
108.سوره‌اي كه به «نساء كوتاه» نيز معروف است «طلاق» مي ‌باشد. 
109.سوره‌اي كه در «شأن اهل البيت ـ عليهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است. 
110.سوره‌اي كه تمام آياتش با حرف«ر» ختم مي‌شوند «كوثر» مي‌باشد. 
111.در سوره «حجرآيه 26» راجع به (آفرينش انسان) اشاره شده است. 
112.راجع به اولين (قبلة مسلمين) در سوره «اسراء» اشاره شده است. = 
113.سوره «تين» كه بر عكس آن مي‌شود «نيت». 
114.«سوره اعراف آيه 133». = 
115.سوره «حجرات» سورة اخلاق و ادب است. 
116.حكم اسيران جنگي در سوره «نساء» بيان شده است. = 
117.سوره علق. = 
118.سوره‌هاي «قصص و شعراء» با «طسم» آغاز مي‌شوند. 
119.نام سوره‌هاي «حج، طه، يس، صفّ،‌ جنّ و عمّ» از دو حرف تشكيل شده است. = 
120.سوره ماعون. 
121.در سورة «نساء» (قوانين ازدواج) اشاره شده است. 
122.سوره مورد نظر سوره «روم» مي‌باشد كه بر عكس آن مي‌شود «مور». 
123.سوره حجر. = 124.سوره‌هايي كه با تسبيح شروع مي‌شوند عبارتند از: «اسري، اعلي، جمعه،‌ تغابن، صف، ‌حديد و حشر». 
125.اين داستان در «سوره طه» بيان شده است. 
126.(قانون ارث) در سوره «نساء» بيان شده است. 
127.سوره مورد نظر «توحيد» مي‌باشد كه اگر حرف اولش را برداريم مي‌شود «وحيد». 
128.سوره انفال. 
129.سوره‌هاي «مطففين و همزه» با كلمه «ويل» آغاز مي‌شوند. 
130.در سوره «حديد» (بيست و هفت صفت از صفات الهي) بيان شده است. = 
131.«سوره طه». 
132.سوره نساء. 
133.«سوره دهر». 
134.سوره «ناس» تمام آياتش با (س) ختم مي‌شود. = 
135.به سوره «مؤمن» (الغافر) نيز گفته مي‌شود. 
136.سوره‌هاي «بقره، عنكبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده». = 
137.به سوره «ملك» تبارك هم گفته مي‌شود. = 
138.در سوره «انفال» راجع به «جنگ بدر» اشار شده است. = 
139.سوره مورد نظر سوره «شمس» مي‌باشد كه اگر حرف اول آن را برداريم مي‌شود «مس». 
140.سوره‌هاي «نساء و حج» با كلمة «يا ايها الناس» آغاز مي‌شود. 
141.به سوره «محمد» (القتال) اطلاق مي‌شود. 
142.در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است. 
143.نام‌هاي ديگر اين سوره عبارتند از: «العذاب،‌ الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و ...». 
144.سوره «ناس». 
145.«الشريعه» نام ديگر سوره «جاثيه» است. 
146.سوره مورد نظر «قمر» مي‌باشد كه برعكس آن مي‌شود «رمق». = 
147.سوره «ليل» تمام آياتش با حرف «ي» ختم مي‌شود. = 
148.در سوره «ص» به اين موضوع اشاره شده است. 
149.«سوره قمر». 
150.سوره‌هاي «مؤمن،‌ فصلت، زخرف، دخان، جاثيه و احقاف» با «حم» شروع مي‌شوند. 
151.سوره مورد نظر «زمر» مي‌باشد كه برعكس آن مي‌شود «رمز». = 
152.«الباسقات» نام ديگر سورة «ق» مي‌باشد. 
153.سوره‌هاي «قمر و انبياء».


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر