۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

معماهای متفرقه مربوط به قرآن | بررسی موضوعی


معماهای شخصیت‌ها،‌اصحاب، قبایل، حیوانات،‌مكان‌ها و...
1. «لقمان حكيم» چند بار نامش در قرآن آمده است؟ 
2. در قرآن كريم چند بار به نام «قوم بني اسرائيل» اشاره شده است؟ 
3. «بت‌هايي» كه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد؟ 
4. «ستمگراني»كه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد. 
5. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن به نام حيوانات، است؟ 
6. «قبايلي» كه نام آنها در قرآن آمده را نام ببريد. 
7. نام «جبرئيل» چند بار در قرآن آمده است؟ 
8. فرعون دركجا به هلاكت رسيد؟ 
9. كدام «حيوان» نمرود را به هلاكت رساند؟ 
10. نام «ابليس» در قرآن چند بار آمده است؟ 
11. پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند چه نام داشتند؟ 
12. «فرشتگاني» كه نامشان در قرآن آمده است را نام ببريد. 
13. كدام قسمت از زمين بود كه فقط يكبار نور خورشيد بر آن تابيد؟ 
14. پرنده‌اي كه در دربار حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ خدمت مي‌كرد چه نام داشت؟ 
15. قارون، كه گنج معروفي داشت و در قرآن نيز به آن اشاره شده است شوهرخواهر كداميك از پيامبران بود؟ 
16. اصحاب كهف چند سال در غار خواب بودند؟ 
17. لشگريان ابرهه سوار بر كدام حيوان شده و به جنگ خانه خدا آمدند؟ 
18. «كافراني» كه نامشان در قرآن آمده است را نام ببريد. 
19. كدام يك از حيوانات همراه اصحاب كهف به غار رفت؟ 
20. كدام قوم بيشترين نافرماني را نسبت به پيامبرانشان كردند؟ 
21. نام چه تعداد از «چشمه‌هاي بهشتي» در قرآن بيان شده است؟ 
22. «رودهايي» كه در قرآن از آنها نام برده شده كدامند؟ 
23. به كدام حيوان وحي شد؟ 
24. نام «هشت قوم» در دو خط از قرآن بيان شده اين دو خط در كدام سوره قرار دارد؟ 
25. «ماجراي اولين قتل در روي زمين» در كدام سوره بيان شده است؟ 
26. «فرزند كافر حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » چه نام داشت؟ 
27. لقب كدام پيامبر «اسرائيل» است؟ 

پاسخ‎ها: 
1. نام لقمان حكيم «2 بار» در قرآن كريم آمده است. 
2. در قرآن «41 بار» به قوم بني اسرائيل اشاره شده است. 
3. بت‌هايي كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «العجل، العزي، لات، مناة، ود، يعوق» است. 
4. ستمگراني كه نام‌شان در قرآن آمده است عبارتند از: جالوت، هامان، سامري، نمرود، فرعون، قارون و ابولهب. 
5. نام سوره ها به اسم حيوانات عبارتند از: بقره, نمل, عنکبوت, فيل. 
6. قبايلي كه نام آنها در قرآن آمده است عبارتند از: «ثمود، عاد، قريش، مدين، اصحاب الايكه و اصحاب الرس». 
7. نام جبرئيل «3 بار» در قرآن آمده است. 
8. فرعون و يارانش در دريا غرق شدند و به هلاكت رسيدند. 
9. حيواني كه نمرود را به هلاكت رساند «پشه» بود. 
10. «11 بار» نام ابليس در قرآن ذكر شده است. 
11. پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند «ابابيل» نام داشتند. 
12. فرشتگاني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «جبرئيل، ماروت، هاروت، ميكال و مالك». 
13. آن قسمت از زمين كه فقط يك بار نور خورشيد بر آن تابيد كف دريا بود كه به امر آب دريا شكافته شد و لشگريان فرعون در آن غرق شدند. 
14. اين پرنده «هدهد» نام داشت. 
15. قارون شوهر خواهر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود. 
16. اصحاب كهف «309» سال در غار خواب بودند. 
17. لشگريان ابرهه بر «فيل‌ها» سوار بودند. 
18. كافراني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «قارون، جالوت و آذر». 
19. حيواني كه همراه اصحاب كهف به غار پناه برد «سگ» بود. 
20. قوم «يهود». 
21. «سلسبيل، كوثر و تسنيم» چشمه‌هاي بهشتي هستند كه نام آن‌ها در قرآن بيان شده است. 
22. رودهايي كه در قرآن از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: «رود نيل» در سوره (انبياء) و «فرات» در سوره‌هاي (فرقان و فاطر). 
23. به «زنبور» وحي شد (آيه 68 سوره نحل). 
24. نام اين هشت قوم در آيات «12 الي 14 سوره ق» آمده است. 
25. ماجراي اولين قتل در روي زمين در «آيه 30 سوره مائده» آمده است. 
26. نام فرزند حضرت نوح ـ عليه السلام ـ «كنعان» بود. 
27. لقب «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ » اسرائيل است.

۱ نظر:

  1. Double up on your bet each time you lose till you get your a refund. This variation of the roulette sport originated from the French variation and was dropped at America by the French settlers in Louisiana. The American Roulette wheel has a single-zero and double-zero pocket, in contrast to|not like} the European variation where there’s only a 0 pocket. No, whereas at first glance it could seem that the roulette desk layout is identical in all variations, 코인카지노 all three main variants have slight variations. And there could also be} further fields for referred to as bets in European and French Roulette.

    پاسخحذف