۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

معماهای واژه‌ها، الفاظ‌، كلمات و ... | بررسی موضوعی


معماهای واژه‌ها، الفاظ‌، كلمات و ...
1. لفظ «رحيم» كه از اسماء الحسني براي خداوند است چند بار در قرآن آمده است؟ 
2. واژه «صلوة» (نماز ـ دعا) چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 
3. كلمة «آخرت» چند بار در قرآن آمده است؟ 
4. كلمه «دنيا» چند مرتبه در قرآن مجيد ذكر شده است؟ 
5. واژه «يوم» (روز) چند بار در قرآن بيان شده است؟ 
6. واژه «شهر» (ماه) چند مرتبه در قرآن آمده است؟ 
7. لفظ «رحمان» چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 
8. كدام كلمه است كه در تمام سوره‌ها بيان شده است؟ 
9. كلمه «سوره» در قرآن چند بار بكار رفته است؟ 
10. كلمة «قلم» چند بار در قرآن آمده است؟ 
11. واژه «آيات» چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 
12. كلمه «عنكبوت» چند بار در قرآن آمده است؟ 
13. واژه «الناس» (مردم) چند مرتبه در قرآن بيان شده است؟ 
14. كلمه «وليتلطف» در كجاي قرآن قرار گرفته است؟ 
15. چه تعداد از اسماء الحسني در قرآن آمده است؟ 
16. كلمه «تلاوت» (خواندن ـ پيروي كردن) چند بار در قرآن آمده است؟‌ 
17. لفظ جلاله «الله» چند بار در قرآن بيان شده‌ است؟ 
18. كلمه «امام» در قرآن چند بار آمده است؟ 
19. كلمه‌هاي «حيات و موت» هركدام چندبار در قرآن بيان شده‌اند؟ 

پاسخ‎ها: 
1. لفظ رحيم «227» بار در قرآن ذكر شده است. 
2. واژه صلواة با مشتقاتش «98» بار در قرآن آمده است. 
3. كلمه آخرت با مشتقاتش «250» بار در قرآن آمده است. 
4. كلمه دنيا با مشتقاتش «133» بار در قرآن آمده است. 
5. واژه يوم با مشتقاتش «475» بار در قرآن بيان شده است. 
6. واژه شهر با مشتقاتش «21» بار آمده است. 
7. لفظ رحمان با مشتقاتش «153» بار در قرآن آمده است. 
8. كلمه «الله» در تمام سوره‌ها بيان شده است. 
9. كلمه سوره «10» بار در كل قرآن بكار رفته است. 
10. كلمه قلم «4» بار در قرآن آمده است. 
11. كلمه آيات «188» مرتبه در قرآن آمده است. 
12. كلمه عنكبوت فقط «2» بار در قرآن آمده است. 
13. واژه الناس با مشتقاتش «328» مرتبه در قرآن بيان شده است. 
14. اين كلمه در وسط قرآن جاي گرفته است. 
15. بنا به نقل تفسير الميزان «127» عدد از اسماء الحسني در قرآن كريم بيان شده است. 
16. كلمه تلاوت با مشتقاتش «63» بار در قرآن بكار رفته است. 
17. لفظ جلاله الله «2816» مرتبه در قرآن آمده است. 
18. كلمه (امام) در قرآن «5» بار آمده است. 
19. كلمه‌هاي حيات «184» بار و کلمه موت «165» بار در قرآن كريم بيان شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر