۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

معماهای ترین ها | بررسی موضوعی

معماهای «ترین ها»
1. «بزرگترين سورة» قرآن چه نام دارد؟ 
2. «بهترين نوشيدني» كه در قرآن به آن اشاره شده است چيست؟ 
3. «كوچكترين سورة» قرآن چه نام دارد؟ 
4. «مهم‌ترين آية» قرآن چه نام دارد؟ 
5. «بزرگترين آية» قرآن در كدام سوره قرار دارد؟ 
6. «عظيم‌ترين آيات» قرآن كريم كدامند؟ 
7. «كوچكترين كلمة» قرآن كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟ 
8. «بهترين خوردني» كه در قرآن ذكر شده است چه نام دارد؟ 
9. «عدالت آميزترين» آيه قرآن كدام است؟ 
10. «ترس‌آور ترين آية» قرآن كدام است؟ 
11. «منفورترين امر حلال» نزد خداوند كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است چيست؟ 
12. «كوچكترين آية» قرآن كدام آيه است؟ 
13. «اميد بخش‌ترين آية» قرآن كدام آيه است؟ 
14. «بزرگترين عدد» در كدام سوره است؟ 
15. «بزرگترين كلمة» قرآن در كدام سوره است؟ 
16. بيشترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟ 
17. «كمترين حرفي» كه در قرآن به كار رفته چه حرفي است؟ 
18. «بهترين شب» كه در قرآن به آن اشاره شده چه شبي است؟‌ 
19. «بهترين ماه» در قرآن كدام است؟ 
20. «بزرگترين حيوان» كه نامش در قرآن ذكر شده چه نام دارد؟ 
21. «كوچكترين حيوان» كه در قرآن به آن اشاره شده چه نام دارد؟ 
22. «بزرگترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟ 
23. «كوچكترين كلمة» قرآن چند حرف دارد؟ 
24. «بزرگترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟‌ 
25. «كوچكترين سورة» قرآن داراي چند حرف است؟ 
26. «بهترين سورة» قرآن چه نام دارد؟ 
27. «بيشترين سوره‌هاي مكي» قرآن در كدام جزء قرار دارد؟ 

پاسخ‎ها: 
1. بزرگترين سوره قرآن سوره «بقره» است. 
2. بهترين نوشيدني كه در قرآن به آن اشاره شده است «شير» مي‌باشد. 
3. كوچكترين سوره قرآن «كوثر» مي‌باشد. 
4. مهم‌ترين آيه «آية الكرسي» است. 
5. «آيه 282 سوره بقره» بزرگترين آيه قرآن است. 
6. عظيم‌ترين آيات «آيه الکرسي» و «بسم الله الرحمن الرحيم» مي‌باشد. 
7. كوچكترين كلمه قرآن «باء» در بسم الله مي‌باشد. 
8. بهترين خوردني كه در قرآن ذكر شده است «عسل» است. 
9. عدالت‌آميز ترين آيه قرآن «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبي وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» مي‌باشد. 
10. ترس‌آور ترين آيه قرآن «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» مي‌باشد. 
11. منفورترين كار حلال نزد خداوند «طلاق» است. 
12. كوچكترين آيه قرآن «مدها متان» در سوره الرحمن قرار دارد. 
13. اميدبخش ترين آيه قرآن «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» است. 
14. بزرگترين عدد در سوره «صافات، آيه 147» آمده است كه «صدهزار» مي‌باشد. 
15. بزرگترين كلمه قرآن «فاستقينا كموه» است كه در آيه 22 سوره حجر آمده است. 
16. بيشترين حرفي كه در قرآن كريم به كار رفته است حرف «الف» مي‌باشد. 
17. كمترين حرف نيز حرف «ظاء» مي‌باشد. 
18. بهترين شب در قرآن «شب قدر» است. 
19. بهترين ماه در قرآن «ماه رمضان» است. 
20. بزرگترين حيوان «فيل» است. 
21. كوچكترين حيوان «شپش» است. 
22. بزرگترين كلمة قرآن «11 حرف» دارد فاسقيناكموه. 
23. كوچكترين كلمه قرآن «1 حرفي» است باء. 
24. بزرگترين سوره قرآن داراي «25500» حرف است. 
25. كوچكترين سوره قرآن داراي «42» حرف است. 
26. بهترين سوره قرآن «يس» است. 
27. بيشترين سوره‌هاي مكي در «جزء 30» قرآن قرار دارد و تنها «3 سوره مدني» در اين جزء وجود دارد.

معماهای آیات | بررسی موضوعی

معماهای سوره ها
1. چند سوره با «الحمدلله» شروع مي شود؟ 
2. كدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟ 
3. كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌هاي قرآن است؟ 
4. نام چه تعداد از سوره‌هاي قرآن يك حرفي است؟ 
5. سوره‌اي كه همنام يكي از «فروع دين» است چه نام دارد؟ 
6. چند سوره با «اِنّا» شروع مي‌شود؟ 
7. كدام سوره به سوره « امام حسين ـ عليه السلام ـ » معروف است؟ 
8. سوره‌اي كه تعداد آياتش برابر با تعداد « چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد چه نام دارد؟ 
9. كدام سوره «همنام يكي از شهرهاي ايران» است؟ 
10. سوره‌هايي كه به «مسبّحات» مشهور هستند كدامند؟ 
11. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن «مكي» و چه تعداد از آن‌ها «مدني» هستند؟ 
12. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام «قبيله پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » است؟ 
13. كدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟ 
14. سور‌ه‌اي كه پنج بار كلمه «الله» در آن آمده است چه نام دارد؟ 
15. كدام سوره قرآن كريم است كه غير از (بسم الله الرحمن الرحيم) «حرف ميم» در آن به كار نرفته است؟ 
16. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «اٍذا‌» شروع مي‌شود؟ 
17. كدام سوره به «نسب نامه خداوند» مشهور است؟ 
18. سوره‌هايي كه به «عزائم» مشهور هستند كدامند؟ 
19. كدام سوره «همنام يكي از دانشمندان» است؟ 
20. سوره‌اي كه غير از «بسم الله الرحمن الرحيم» تنها يك «كسره» در آن به كار برده شده است چه نام دارد؟ 
21. كدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است؟ 
22. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن اول اسمشان حرف «الف» مي‌باشد؟ 
23. چند سوره با «يا ايها النبي» آغاز مي‌شود؟ 
24. سوره‌هايي كه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پير كردند كدامند؟ 
25. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از جنگ‌هاي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ است؟ 
26. در كدام سوره ماجراي هلاكت‌بار فرعون و يارانش بيان شده است؟ 
27. كدام سوره قرآن همنام يكي از فلزات است؟ 
28. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن «سجده واجب» دارد؟ 
29. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از «اصول دين» است؟ 
30. تعداد كلمات كدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ مي‌باشد؟ 
31. نام چه تعداد از سوره‌هاي قرآن «اول اسمشان حرف ميم» مي‌باشد؟ 
32. كداميك از سوره‌هاي قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است؟ 
33. كدام سوره است كه در آغاز آن به دو ميوه سوگند خورده شده است؟ 
34. كدام سوره است كه قرآن كريم در آن خلاصه شده است؟ 
35. كدام سورة قرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» ندارد؟ 
36. كدام سوره «به عروس قرآن» معروف است؟ 
37. سوره‌هايي كه به «حامدات» معروفند چه نام دارند؟ 
38. كدام سوره است كه معادل «يك سوم قرآن» است؟ 
39. چند يك از سوره‌هاي قرآن «با صيغه قسم» شروع مي‌شود؟ 
40. نام چند يك از سوره‌ها «نقطه» ندارد؟ 
41. كدام يك از سوره‌هاي بزرگ قرآن به‌طور كامل يكجا نازل شده است؟ 
42. كدام سوره به «ناقه صالح» معروف است؟ 
43. سوره‌هايي كه به «حواميم» معروفند چه نام دراند؟ 
44. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد؟ 
45. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از روزهاي هفته است؟ 
46. چه تعداد از سوره‌هاي كوچك قرآن يكجا نازل شده است؟ 
47. چند سوره قرآن با كلمه «قل» آغاز مي‌شود؟ 
48. كدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحيم» دارد؟ 
49. كدام سوره قرآن «ده نام» دارد؟ 
50. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «حروف مقطعه» آغاز مي‌شوند؟ 
51. كدام سوره «دومرتبه» بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟ 
52. كدام سوره با قسم شروع مي‌شود و با حمد تمام مي‌شود؟ 
53. كدام سوره به نام موجود زنده‌اي است كه با چشم ديده نمي‌شود؟ 
54. كدام سوره است كه هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمه «الله» آمده است؟ 
55. سوره‌اي را نام ببريد كه نام يكي از ميوه‌هاست؟ 
56. چه تعدا از سوره‌هاي قرآن تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج‌تن آل عبا ـ عليهم السلام ـ است؟ 
57. كداميك از سوره‌ها با دعا ختم مي‌شود؟ 
58. كدام سوره است كه «يك دوازدهم قرآن» را در خود جاي داده است؟ 
59. كداميك از سوره‌هاي قرآن همنام يكي از كشورها است؟ 
60. در كدام سوره افراد عيب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟ 
61. كدام سوره قرآن است كه در تمام آياتش كلمه «الله» آمده است؟ 
62. كدام سوره به «ريحانة القرآن» معروف است؟ 
63. كدام سوره قرآن است كه حرف «فاء» در آن نيست؟ 
64. در كدام سوره كلمه «الله» چهل بار آمده است؟ 
65. كدام سوره همنام يكي از «اعياد اسلامي» است؟ 
66. كدام سوره «دوجزء و نيم كل قرآن» را در خود جاي داده است؟ 
67. در سوره تكوير كلمه «اِذا» چند بار تكرار شده است؟ 
68. كدام سوره قرآن است كه اولش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است؟ 
69. چند سوره با «الر» شروع مي‌شوند؟ 
70. كدام سوره است كه آن را سوره «حبيب نجار» نيز مي‌نامند؟ 
71. سوره‌هايي كه به نام «قيامت» هستند كدامند؟ 
72. سوره‌هايي كه به «معوذتين» معروفند چه نام دارند؟ 
73. در كدام سوره «دو سجده مستحبي» قرار دارد؟ 
74. نام دو سوره در قرآن است كه اگر برعكس بخوانيم به همان صورت خوانده مي‌شود آن دو سوره كدامند؟ 
75. كدام سورة قرآن به «المصابيح» معروف است؟ 
76. سوره‌اي كه به «ملائكه» نيز منسوب است چه نام دارد؟ 
77. كدام سوره است كه خداوند از تمام نعمت‌هاي بهشتي در آن نام برده اما به احترام حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ از «حورالعين» نام نبرده است؟ 
78. نام كدام سوره است كه اگر حرف اول آن را برداريم نام اولين امام شيعيان مي‌شود؟ 
79. كدام سوره است كه اگر نامش برعكس كنيم نام نوعي از سبزيجات مي‌شود؟ 
80. نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكي ديگر از سوره‌هاي قرآن مي‌شود؟ 
81. سوره‌هايي كه نام آنها از اولين كلمه همان سوره گرفته شده است كدامند؟ 
82. نام چند سوره را ببريد كه از صفات خداوند متعال باشند؟ 
83. نام كدام سوره قرآن است كه اگر حرف اولش را برداريم نام يكي از شهرهاي عربستان مي‌شود؟ 
84. چند سوره با كلمه «الم» آغاز مي‌شوند؟ 
85. كدام سوره به «السبع المثاني» نيز معروف است؟ 
86. به كدام سوره «العقود» نيز گفته مي‌‌شود؟ 
87. به كدام سوره «موسي و فرعون» هم مي‌گويند؟ 
88. كدام سوره به «فسطاط القرآن» معروف است؟ 
89. چند سوره با «تبارك الذي» آغاز مي‌شوند؟ 
90. سوره‌هايي را كه با «ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند نام ببريد؟ 
91. يكي از نام‌هاي ديگر اين سوره «المضاجع» مي‌باشد اين سوره چه نام دارد؟ 
92. سوره‌هايي كه با اين آيه «فسبح باسم ربك العظيم» ختم مي‌شوند كدامند؟ 
93. «سوره‌هاي مدني طي چند سال» نازل شده‌اند؟ 
94. در كدام سورة قرآن كريم داستان «فضيل عياض» بيان شده است؟ 
95. چند سوره با كلمه «هل» شروع مي‌شوند؟ 
96. سوره‌هايي كه به «طواسين» معروفند كدامند؟ 
97. سوره‌هايي كه به «زهروان» معروفند كدامند؟ 
98. سوره‌هاي مكّي طي چند سال نازل شده‌اند؟ 
99. سوره‌هايي كه به «عتاق» معروفند كدامند؟ 
100. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با كلمه «قد» شروع مي‌شوند؟ 
101. سوره‌اي كه درباره روزگار است چه نام دارد؟‌ 
102. كدام سوره قرآن منسوب به «اولين پيشواي شيعيان امام علي ـ عليه السلام ـ است؟ 
103. سوره‌هايي را كه به نام زمان‌هايي از شب و روز هستند كدامند؟ 
104. كدام سوره به «بني اسرائيل» منسوب است؟ 
105. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن در «جزء 30» قرار دارند؟ 
106. سوره‌هايي كه توصيه شده در «نماز جمعه» خوانده شوند چه نام دارند؟ 
107. سوره‌اي كه تمام آياتش با حرف «د» ختم مي‌شوند كدام است؟ 
108. نام ديگر كدام سوره قرآن «النساء القصري» يعني (نساء كوتاه) مي‌باشد؟ 
109. كدام سوره در شأن «اهل‌بيت ـ عليه السلام ـ » نازل شده است؟ 
110. كدام سوره قرآن است كه تمام آياتش با حرف «ر» ختم مي‌شوند؟ 
111. در كدام سوره قرآن راجع به «آفرينش انسان» سخن به ميان آمده است؟ 
112. در كدام سوره به «اولين قبلة مسلمين» (بيت المقدس) اشاره شده است؟ 
113. نام كدام يك از سوره‌هاي قرآن است كه اگر آن را برعكس كنيم يكي از واجبات نماز مي‌شود؟ 
114. در كدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهي» در يك خط آمده است؟ 
115. كدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟ 
116. در كدام سوره «حكم اسيران جنگي» بيان شده است؟ 
117. در كدام سوره خداوند به پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را مي‌دهد؟ 
118. چند سوره با «طسم» شروع مي‌شوند؟ 
119. نام كدام سوره‌ها از «دو حرف» تشكيل شده‌اند؟ 
120. «الدين» نام ديگر كدام يك از سوره‌هاي قرآن است؟ 
121. در كدام سوره به «قوانين مربوط به ازدواج» اشاره شده است؟ 
122. نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس كنيم «نام يك پرنده» مي‌شود؟ 
123. در كدام سوره قرآن به مطالعه در «اسرار آفرينش» سفارش شده است؟ 
124. چند سوره با «تسبيح» آغاز مي‌شوند؟ 
125. داستان «گوساله پرستي بني اسرائيل» در كدام سوره بيان شده است؟ 
126.«قانون ارث» در كدام سوره بيان شده است؟ 
127. نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم «يكي از نام‌هاي پسران» مي‌شود؟ 
128. در كدام سوره به داستان «شب تاريخي هجرت پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ از مكه به مدينه اشاره شده‌است؟ 
129. چند سوره با كلمه «وَيْل» شروع مي‌شوند؟ 
130.در كدام سورة قرآن «بيست و هفت صفت از صفات الهي» ذكر شده است؟ 
131. در كدام سوره «سرگذشت آدم ـ عليه السلام ـ و حوا در بهشت و هبوط آنان» بيان شده است؟ 
132. در كدام سوره به موضوع «اطاعت از رهبري» اشاره شده است؟ 
133. «الانسان» و «الابرار» نام‌هاي كدام سوره هستند؟ 
134. سوره‌اي كه تمام آياتش با «س» ختم مي‌شود كدام است؟ 
135. «الغافر» به كدام سوره گفته مي‌شود؟ 
136. چند سوره با حروف «الم» شروع مي‌شوند و اين سوره‌ها كدامند؟ 
137. به كدام سوره «تبارك» نيز گفته مي‌شود؟ 
138. در كدام سوره راجع به «داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟ 
139. نام كدام سوره است كه اگر حرف اولش را برداريم «نام يكي از فلزات» مي‌شود؟ 
140. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با كلمة «يا ايها الناس» شروع مي‌‌شوند؟ 
141. «القتال» به كدام سوره اطلاق مي‌شود؟ 
142. در كدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟ 
143. نام‌هاي ديگر سوره توبه كدامند؟ 
144. در كدام سورة قرآن خداوند متعال به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ دستور داده‌اند كه از شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟ 
145. «الشريعه» نام ديگر كدام سوره است؟ 
146. نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانيم به معناي «قدرت و توان» مي‌شود؟ 
147. سوره‌اي كه تمام آياتش با «ي» ختم مي‌شود چه نام دارد؟ 
148. در كدام سوره قرآن به موضوع «سجده كردن فرشتگان به آدم ـ عليه السلام ـ » اشاره شده است؟ 
149. «اقتربت الساعه» نام ديگر كدام سوره است؟ 
150. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن با «حم» شروع مي‌شوند؟ 
151. نام كدام سوره است كه اگر از آن طرف بخوانيم به معني «راز»‌ مي‌شود. 
152. «الباسقات» نام ديگر كدام سوره است؟ 
153. چند سوره با كلمه «اقْتَرَبَ» شروع مي‌شوند؟

پاسخ‎ها: 
1. پنج سوره با «الحمد الله» شروع مي‌شود. «1. حمد، 2. انعام، 3. كهف، 4. سبأ، 5. فاطر». 
2. سوره «حمد» به مادر قرآن معروف است. 
3. سوره «تكوير» تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌هاي قرآن است. 
4. نام سوره‌هاي «ق، ص» يك حرفي است. 
5. سورة «حج». 
6. چهار سوره با «انّا» آغاز مي‌شود: «1. فتح، 2. نوح، 3.قدر، 4. كوثر». 
7. سوره «فجر» به سوره امام حسين ـ عليه السلام ـ معروف است. 
8. سوره «صف» تعداد آياتش برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليه السلام ـ است. 
9. سوره «نور» همنام شهرستان نور در استان مازندران است. 
10. سوره‌هاي «حديد، حشر، صف، جمعه،‌ تغابن و اعلي» به مسبّحات مشهور هستند. 
11. «86 سوره مكي» و «28 سوره مدني» است. = 
12. سوره «قريش» همنام قبيله حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ است. 
13. سوره «يس» به قلب قرآن معروف است. = 
14. در سوره «حج» پنج بار كلمه الله آمده است. = 
15. در سوره «كوثر» به غير از بسم الله الرحمن الرحيم حرف ميم نمي‌باشد. 
16. سوره‌هاي «واقعه، منافقون،‌ تكوير، انفطار، انشقاق، نصر و زلزال» با «اذا» شروع مي‌شوند. 
17. سوره «اخلاص» به نسب نامه خداوند معروف است. 
18. سوره‌هاي «سجده، فصلت، نجم و علق» به (عزائم) مشهور هستند. 
19. سوره «لقمان». 
20. سوره‌اي كه غير از بسم الله الرحمن الرحيم تنها يك كسره در آن به كاربرده شده است سوره «توحيد» است. 
21. سوره «طارق» تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهاي يوميه است. 
22. چهارده سوره است كه اول اسمشان حرف الف مي‌باشد: «1. آل عمران، 2. احزاب، 3. اخلاص، 4. اعراف، 5. اعلي، 6. انفال، 7. انبياء، 8. انعام، 9. انشقاق، 10. احقاف، 11. اسرائيل، 12. ابراهيم، 13. انشراح، 14. انفطار». 
23. سه سوره با «ايها النبي» شورع مي‌شوند: «1. احزاب، 2. طلاق، 3. تحريم». 
24. سوره‌هايي كه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ فرمودند آن سوره‌ها مرا پير كردند سوره‌هاي «هود، واقعه، مرسلات و نبأ» مي‌باشد. 
25. سوره «احزاب» همنام يكي از جنگ‌هاي حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ مي‌باشد. 
26. ماجراي فرعون و يارانش در سوره «يونس» بيان شده است. = 
27. سوره «حديد» به معناي «آهن» است. 
28. سوره‌هاي «سجده، فصلت» نجم و علق» سجده واجب دارند. = 
29. سوره «توحيد» همنام يكي از اصول دين مي‌باشد. = 
30. تعداد كلمات سوره «العصر» برابر با تعداد چهارده معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد. 
31. پانزده سوره قرآن اول اسم‌شان حرف ميم مي‌باشد. «1. مائده، 2. مدثر، 3. منافقون، 4. مؤمن، 5. مطففين، 6.مرسلات، 7. معارج، 8. مجادله، 9. مؤمنون، 10. ماعون، 11. مريم، 12. محمّد، 13. ملك، 14. ممتحنه، 15. مزمّل». 
32. سوره «حمد» به زبان بندگان نازل شده است. 
33. سوره «تين». = 
34. قرآن كريم در سوره «حمد» خلاصه شده است. 
35. سوره «توبه» = 
36. سوره «الرحمن» به عروس قرآن معروف است. = 
37. سوره‌هاي «انعام، فاتحة الكتاب، كهف، سبأ و فاطر»‌ به حامدات مشهور هستند. 
38. سوره «توحيد»معادل يك سوم قرآن است. 
39. سوره‌هاي «عصر، عاديات، ‌تين، ضحي، شمس، بلد، ‌فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قيامت، ‌نجم، طور، ذاريات، صافات، ن، ص، ق و ليل». 
40. اسامي سوره‌هاي بي‌نقطه عبارتند از حمد،‌ رعد،‌ طور، روم و مسد. 
41. سوره «مرسلات» به صورت يكجا و كامل نازل شده است. 
42. سوره «شمس» به ناقه صالح معروف است. 
43. سوره‌هاي «زخرف، حم، ‌المؤمن، سجده، ‌حمعسق، احقاف، جاثيه و دخان» به حواميم مشهور هستند. 
44. سوره‌هاي «طلاق و تحريم» تعداد آياتشان برابر با تعداد امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ مي‌باشد. 
45. سوره «جمعه». 
46. سوره‌هاي «كوثر، نصر،‌ لهب و اخلاص» به صورت كامل و يكجا نازل شده‌اند. 
47. پنج سوره با كلمه «قل» آغاز مي‌شوند: «جن، كافرون، اخلاص، فلق، ناس». 
48. سوره «نمل» دو بسم الله الرحمن الرحيم دارد. 
49. سوره «حمد». = 
50. تعداد «29 سوره قرآن با حروف مقطعه» آغاز مي‌شوند. 
51. «سوره حمد» دو مرتبه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شده يك بار در مدينه و يك بار در مكه. 
52. سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام مي‌شود. 
53. سوره «جن». 
54. سوره «زمر» هم در آيه اولش و هم در آيه آخرش كلمه الله آمده است. 
55. سوره‌اي كه به نام يكي از ميوه‌ها است سوره «تين» است. = 
56. چهار سوره تعداد آياتشان برابر با تعداد پنج تن آل عبا ـ عليهم السلام ـ است: «1. فلق، 2. لهب، 3. فيل، 4. قدر». 
57. سوره «بقره» با دعا ختم مي‌شود. 
58. سوره‌اي كه يك دوازدهم قرآن را در خود جاي داده است سوره «بقره» است. 
59. سوره «روم» همنام يك كشور است. = 
60. در سوره «همزه» از افراد عيب‌جو انتقاد شده است. = 
61. كلمه «الله» در تمام آيات سورة «مجادله، آمده است. 
62. سوره «يس» به ريحانة القرآن معروف است. = 
63. سوره «حمد». = 
64. در سوره «مجادله» چهل بار كلمه «الله» ذكر شده است. = 
65. سوره «جمعه». 
66. سوره «بقره» دو جزء و نيم كل قرآن را در خود جاي داده است. 
67. در سوره تكوير كلمه اذا «12 بار» آمده است. 
68. سوره «حمد». = 
69. سوره‌هاي يونس، هود، يوسف،‌ ابراهيم و حجر. 
70. سوره‌اي كه آن را حبيب نجار مي‌نامند سوره «يس» است. 
71. سوره‌هاي رعد، ‌قيامه، واقعه، قارعه، ‌نبأ، زلزال، جاثيه، ‌تغابن و حشر. 
72. سوره‌هاي «فلق و ناس» به (معوذتين) معروفند. 
73. «سوره‌ حج» دو سجده مستحبي دارد. 
74. سوره‌هاي «ليل و تبت». 
75. سوره «فصلت» به المصابيح نيز معروف است. 
76. سوره «فاطر» به ملائكه منسوب است. = 
77. «سوره انسان». 
78. سوره «اعلي» كه اگر حرف اول آن الف را برداريم مي‌شود «علي». 
79. سوره «ملك». = 80. سوره محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ كه اگر حرف اولش را برداريم مي‌شود «حمد». 
81. سوره‌هاي «تبت، ليل،‌ شمس، عصر، قارعه، عبس و ...». = 
82. سوره‌هاي «فاطر، نور، رحمن، اعلي و ...» از صفات خداوند مي‌باشد. 
83. سوره «سجده» اگر حرف اولش را برداريم مي‌شود «جده». = 
84. سوره‌هاي «انشراح و فيل» با كلمه (اَلَم) شروع مي‌شوند. 
85. «سوره حمد» به «سوره المثاني» معروف است. 
86. «سوره مائده». 
87. به سوره «قصص» (موسي و فرعون) هم مي‌گويند. 
88. سوره «بقره» به (فسطاط القرآن) معروف است. = 
89. سوره‌هاي «فرقان و ملك» با (تبارك الذي) آغاز مي‌شوند. = 
90. سوره‌هاي ممتحنه، حجرات و مائده با «يا ايها الذين آمنوا» آغاز مي‌شوند. 
91. المضاجع نام ديگر سوره سجده است. 
92. سوره‌هاي «حاقه واقعه»با آية (فسبح باسم ربك العظيم) ختم مي‌شوند. 
93. سوره‌هاي مدني «طي 10 سال» نازل شدند. 
94. داستان ( فضيل عياض) در سوره «حديد آيه 17» آمده است. 
95. سوره‌هاي «دهر و غاشيه»با كلمه (هل) شروع مي‌شوند. 
96. سوره‌هاي «شعرا، نمل و قصص» به (طواسين) معروفند. 
97. سوره‌هاي «بقره و آل عمران» به (زهروان) معروف هستند.
98. سوره‌هاي «مكي» طي «13 سال» نازل شده‌اند. = 
99. سوره‌هاي «اسري، ‌كهف، ‌مريم، طه و انبياء» به (عتاق) معروفند. 
100.سوره‌هاي «مجادله و مؤمنون» با كلمه (قد) شروع مي‌شوند. = 
101.سوره‌اي كه در باره روزگار است سوره «دهر» است. 
102.سوره «عاديات» منسوب به ( حضرت علي ـ عليه السلام ـ ) است. 
103.سوره‌هاي «فلق» به معناي (صبح)، «ليل» به معناي (شب) و «فجر» به معناي (سپيده‌دم). 
104.سوره «اسري» به (بني اسرائيل) نيز معروف است. 
105.«37 سوره» قرآن در جزء 30 قرار دارند. 
106.سوره هايي كه توصيه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از: «منافقون و جمعه». 
107.سوره‌اي كه تمام آياتش با حرف «د» تمام مي‌شود (اخلاص) است. 
108.سوره‌اي كه به «نساء كوتاه» نيز معروف است «طلاق» مي ‌باشد. 
109.سوره‌اي كه در «شأن اهل البيت ـ عليهم السلام ـ » نازل شده است سوره دهر است. 
110.سوره‌اي كه تمام آياتش با حرف«ر» ختم مي‌شوند «كوثر» مي‌باشد. 
111.در سوره «حجرآيه 26» راجع به (آفرينش انسان) اشاره شده است. 
112.راجع به اولين (قبلة مسلمين) در سوره «اسراء» اشاره شده است. = 
113.سوره «تين» كه بر عكس آن مي‌شود «نيت». 
114.«سوره اعراف آيه 133». = 
115.سوره «حجرات» سورة اخلاق و ادب است. 
116.حكم اسيران جنگي در سوره «نساء» بيان شده است. = 
117.سوره علق. = 
118.سوره‌هاي «قصص و شعراء» با «طسم» آغاز مي‌شوند. 
119.نام سوره‌هاي «حج، طه، يس، صفّ،‌ جنّ و عمّ» از دو حرف تشكيل شده است. = 
120.سوره ماعون. 
121.در سورة «نساء» (قوانين ازدواج) اشاره شده است. 
122.سوره مورد نظر سوره «روم» مي‌باشد كه بر عكس آن مي‌شود «مور». 
123.سوره حجر. = 124.سوره‌هايي كه با تسبيح شروع مي‌شوند عبارتند از: «اسري، اعلي، جمعه،‌ تغابن، صف، ‌حديد و حشر». 
125.اين داستان در «سوره طه» بيان شده است. 
126.(قانون ارث) در سوره «نساء» بيان شده است. 
127.سوره مورد نظر «توحيد» مي‌باشد كه اگر حرف اولش را برداريم مي‌شود «وحيد». 
128.سوره انفال. 
129.سوره‌هاي «مطففين و همزه» با كلمه «ويل» آغاز مي‌شوند. 
130.در سوره «حديد» (بيست و هفت صفت از صفات الهي) بيان شده است. = 
131.«سوره طه». 
132.سوره نساء. 
133.«سوره دهر». 
134.سوره «ناس» تمام آياتش با (س) ختم مي‌شود. = 
135.به سوره «مؤمن» (الغافر) نيز گفته مي‌شود. 
136.سوره‌هاي «بقره، عنكبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده». = 
137.به سوره «ملك» تبارك هم گفته مي‌شود. = 
138.در سوره «انفال» راجع به «جنگ بدر» اشار شده است. = 
139.سوره مورد نظر سوره «شمس» مي‌باشد كه اگر حرف اول آن را برداريم مي‌شود «مس». 
140.سوره‌هاي «نساء و حج» با كلمة «يا ايها الناس» آغاز مي‌شود. 
141.به سوره «محمد» (القتال) اطلاق مي‌شود. 
142.در سوره «قصص» به داستان «قارون» اشاره شده است. 
143.نام‌هاي ديگر اين سوره عبارتند از: «العذاب،‌ الفاضحه، البحوث، الحافره، برائه و ...». 
144.سوره «ناس». 
145.«الشريعه» نام ديگر سوره «جاثيه» است. 
146.سوره مورد نظر «قمر» مي‌باشد كه برعكس آن مي‌شود «رمق». = 
147.سوره «ليل» تمام آياتش با حرف «ي» ختم مي‌شود. = 
148.در سوره «ص» به اين موضوع اشاره شده است. 
149.«سوره قمر». 
150.سوره‌هاي «مؤمن،‌ فصلت، زخرف، دخان، جاثيه و احقاف» با «حم» شروع مي‌شوند. 
151.سوره مورد نظر «زمر» مي‌باشد كه برعكس آن مي‌شود «رمز». = 
152.«الباسقات» نام ديگر سورة «ق» مي‌باشد. 
153.سوره‌هاي «قمر و انبياء».


معماهای پیامبران | بررسی موضوعی


معماهای آیات
1. كدام آيه است كه دريك سوره 31 مرتبه تكرار شده است؟ 
2. «آية الكرسي» دركدام سورة قرآن قرار دارد؟ 
3. آيه معروف «وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لََمجْنُونٌ...» در كدام سورة قرآن قرار دارد؟ 
4. دو آيه درقرآن كريم است كه تمام بيست و هشت حرف قرآن در آن آيات آمده است آن دو آيه در كدام سوره قرار دارند؟ 
5. در آية الكرسي كلمه «الله» چند بار تكرار شده است؟ 
6. آيه مشهور «انا لله و انا اليه راجعون» در كدام سوره قرار دارد؟ 
7. در كدام آيه قرآن مدت روز قيامت بيان شده است؟ 
8. آيه‌اي كه ملاك سنجش انسان‌ها است در كدام سوره قرار دارد؟ 
9. كدام آيه است كه از هر دو طرف به همان صورت خوانده مي‌شود؟ 
10. آيه معروف «بَقِيَّهُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» در كدام سوره قرار دارد؟ 
11. قرآن داراي چند آيه سجده‌دار است؟ 
12. دعاي معروف «ربّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ...» در كدام سوره قرار دارد؟ 
13. دركدام يك از آيات نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است؟ 
14. آيه معروف «ا َمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ» در كدام سوره قرآن قرار دارد؟ 
15. در كدام آيه سوره جاثيه سه بار كلمه «رب» آمده است؟ 
16. آيه معروف « ِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» در كدام سوره قرآن آمده است؟ 
17. كدام آيه در سوره مرسلات 10 بار تكرار شده است؟ 
18. آيه «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» دركدام سوره قرار دارد؟ 
19. آيه «و رتل القرآن ترتيلا» در كدام سوره قرار دارد؟ 
20. در كدام آيه هشت صفت از صفات حضرت حق بيان شده است؟ 
21. آيه‌اي كه سر بريدة امام حسين ـ عليه السلام ـ در شام تلاوت فرمودند كدام آيه است؟ 
22. آيه معروف «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...» در كدام سوره آمده است؟ 
23. آيه مشهور «نور» در كدام سوره قرار دارد؟ 
24. آيه «الحمد لله رب العالمين» در چند يك از سوره‌هاي قرآن بيان شده است؟ 
25. كدام آيه در سوره «الشعراء هشت بار» تكرار شده است؟ 
26. آيه‌اي كه در سوره «الشعراء پنج بار» آمده است كدام است؟ 
27. «آيه حجاب» در كدام سوره قرار دارد؟ 
28. «آيه شهادت» در كدام سوره قرآن قرار گرفته است؟ 
29. آيه معروف «جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ» در كدام سوره قرار دارد؟ 
30. آيه معروف «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» در كدام سوره جاي گرفته است؟ 
31. آيه «قصاص» در كدام سوره قرار گرفته است؟ 
32. آيه معروف «إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً» در كدام سوره است؟ 
33. آيه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ» مربوط به كدام سوره است؟ 
34. آيه‌اي كه به «ولايت» مشهور است در كدام سوره قرار دارد؟ 
35. كدام آيه معروف به «قنوت» است؟ 
36. آيه «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ» در كدام سوره جاي گرفته است؟ 
37. كدام آيه به «شق القمر» معروف است؟ 
38. آيه «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» در كدام سوره قرار دارد؟ 
39. اين آيه در كدام سوره قرار دارد«وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ». 
40. آيه‌اي كه «پنج وقت نمازهاي يوميه» در آن آمده است در كدام سوره قرار گرفته است؟ 
41. آيه مشهور «تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي» در كدام سوره قرار دارد؟ 
42. در كدام آيه قرآن «مراحل وضو» ذكر شده است؟ 
43. اين آيه در كدام سوره است: «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»؟ 
44. آيه «مباهله» در كدام سوره قرار دارد؟ 
45. آيه «استرجاع» كدام است؟ 
46. آيه‌اي كه مربوط به «اسراف» است در كدام سوره قرار دارد؟ 
47. اين آيه در كدام سوره قرآن قرار دارد «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» ؟ 
48. آيه «استعاذه» در كدام سوره جاي گرفته است؟ 
49. كدام آيه است كه در سه سوره مختلف به يك صورت آمده است؟ 
50. آيه «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» در كدام سوره قرار دارد ؟ 
51. نزول كدام آيه باعث «تغيير قبله» شده است؟ 
52. در كدام آيه قرآن راجع به «توبه نصوح» توضيح داده شده است؟ 
53. اين آيه در كدام سوره قرار دارد «وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ» ؟ 
54. در كدام آيه «صفت يكي از معصومين ـ عليه السلام ـ » آمده است؟ 
55. در كدام يك از آيه‌هاي قرآن نام «پنج نوع خوردني» آمده است؟ 
56. «دستور تخريب مسجد ضرار» در كدام آيه سوره توبه آمده است؟ 
57. اين آيه در كدام سورة قرآن قرار دارد؟ «وَ إِذا قُرِأ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ». 
58. آيه معروف «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» در كدام سوره قرآن قرار دارد؟ 
59. آيه «ملك» در كدام سوره است؟ 
60. اين آيه در كدام سوره جاي گرفته است؟ «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ». 
61. آيه «نُورٌ عَلي نُورٍ» در كدام سوره است؟ 
62. «آيه دين» كدام است؟ 
63. در كدام آيه خداوند هشت بار از خود سخن گفته است؟ 
64. در كدام آيه قرآن كريم «شش بار» كلمه «الله» بيان شده است؟ 
65. نزول كدام آيه باعث تغيير ذكر سجود شد؟ 
66. در چند آيه قرآن «راجع به حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » اشاره شده است؟ 
67. كدام آيه به «وام دادن» معروف است؟ 
68. در چند آيه «راجع به بني اسرائيل» سخن به ميان آمده است؟ 
69. آيه «سلام و تحيت» دركدام سوره قرار دارد؟ 

پاسخ‎ها: 
1. آيه «فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» در سوره الرحمن 31 مرتبه تكرار شده است. 
2. «آية الكرسي» در سوره بقره قرار دارد. 
3. آيه معروف «وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لََمجْنُونٌ وَ ما هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ» در سوره «قلم» قرار دارد. 
4. آيات «154 سوره آل عمران و 29 سوره فتح». 
5. چهار مرتبه در آية الكرسي كلمه «الله» ذكر شده است. 
6. «سوره بقره آيه 156». 
7. مدت روز قيامت در آيه «4 سوره معراج» بيان شده است. 
8. «آيه 13 سوره حجرات» ملاك سنجش انسان‌ها است. 
9. آيه 3 سوره مدثر «ربك فكبر». 
10. «آيه 86 سوره هود». 
11. قرآن داراي «پانزده آيه سجده‌دار» مي‌باشد. 
12. دعاي «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ» درسوره بقره آيه 201 قرار دارد. 
13. «در آيه 7 سوره احزاب»نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم بيان شده است. 
14. آيه معروف «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ» در سوره نمل آيه 62 قرار دارد. 
15. كلمه «ربّ» در «آيه 36 سوره جاثيه سه بار» آمده است. 
16. آيه معروف «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» در آيه 13 سوره حجرات است. 
17. آيه «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ» 10 بار در قرآن آمده است. 
18. اين آيه در سوره احزاب «آيه 56» مي‌باشد. 
19. آيه «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً» در سوره «مزمل آيه 4» قرار دارد. 
20. در آيه «23 سوره حشر» هشت صفت از صفات خداوند بيان شده است. 
21. آيه‌اي كه سر بريدة امام حسين ـ عليه السلام ـ در شام تلاوت فرمودند «آيه 9 سوره كهف» مي‌باشد. 
22. اين آيه در آيات آخر «سوره بقره» (285 و 286) مي‌باشد. 
23. آيه نور در «سوره نور» (آيه 35) مي‌باشد. 
24. آيه «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» درسوره‌هاي «حمد، صافات، مؤمن، زمر، يونس و انعام» بيان شده است. 
25. آيه «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ» در سوره شعراء هشت بار تكرار شده است. 
26. آيه «وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلي رَبِّ الْعالَمِينَ» پنج بار در سوره الشعراء آمده است. 
27. «آيه حجاب در سوره نور آيه 31» قرار دارد. 
28. «آيه شهادت در سوره آل عمران آيه 18» قرار گرفته است. 
29. 229. 
30. آيه مورد نظر مربوط به «سوره آل عمران آيه 103» مي‌باشد. 
31. اين آيه در «سوره بقره آيه 178» قرار دارد. 
32. اين آيه در «سوه فتح آيه 1» قرار دارد. 
33. اين آيه در «سوره حجر آيه 9» قرار دارد. 
34. آيه مشهور (ولايت) در «سوره مائده آيه 55» قرار دارد. 
35. آيه مورد نظر در «سوره بقره آيه 201» قرار گرفته است. 
36. آيه «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ» در «سوره صف آيه 13» قرار دارد. 
37. آيه «شق القمر» در «سوره قمر آيه 1»‌ آمده است. 
38. آيه مورد نظر در «سوره مؤمن آيه 60» بيان شده است. 
39. آيه فوق در «سوره انفال آيه 60» بيان شده است.
40. آيه‌اي كه پنج وقت نمازهاي يوميه درآن آمده است درسوره «اسراء آيه 78» مي‌باشد. 
41. اين آيه در سوره «مائده آيه 2». 
42. در ايه «6 سوره مائده» مراحل وضو بيان شده است. 
43. آيه فوق «آيه 269 سوره آل عمران» مي‌باشد. 
44. آيه «61 آل عمران». 
45. به آية «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» استرجاع مي‌گويند. 
46. آيه «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» در آيه «31 سوره اعراف»مي‌باشد. 
47. «277 شعراء». 
48. آيه‌اي مورد نظر در سوره «نحل آيه 98» مي‌باشد. 
49. آيه‌اي كه در سه سوره مختلف آمده «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ» است كه درسوره‌هاي طور، مطففين و مرسلات بيان شده است. 
50. آيه «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» در سوره (آل عمران آيه 185) قرار دارد. 
51. نزول آيه «144 سوره بقره» موجب (تغيير قبله) شده است. 
52. راجع به (توبه نصوح) در آيه 8 سوره تحريم توضيح داده شده است. 
53. آيه فوق آيه «5 سوره قصص» مي‌باشد. 
54. «بقيت الله» از صفات حضرت مهدي ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ مي‌باشد كه درآيه 86 سوره هود قرار دارد. 
55. در آيه (61 سوره بقره) به اين خوردني‌ها اشاره شده: «تره، پياز، خيار، عدس و سير». 
56. اين دستور درآيه «107 سوره توبه» آمده است. 
57. آية فوق در سوره «اعراف آيه 204» مي‌باشد. 
58. اين آيه درسوره «رعد آيه 28» مي‌باشد. 
59. آيات «26 و 27» سوره آل عمران. 
60. اين آيه درسوره آل عمران «آيه 8» قرار گرفته است. 
61. آيه (نور علي نور) در سوره نور «آيه 35» مي‌باشد. 
62. «آيه 282» سوره بقره. 
63. در «آية 186 سوره بقره» خداوند هشت بار از خود سخن گفته است. 
64. در «آيه 282 سوره بقره»كه بزرگترين آيه قرآن كريم هست شش بار كلمه الله ذكر شده است. 
65. نزول آيه «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي» در آغاز سوره اعلي موجب تغيير ذكر سجود شد. 
66. در 405 آيه قرآن راجع به حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و صلم ـ اشاره شده است. 
67. «آيه 282 سوره بقره»به آية وام دادن نيز معروف است. 
68. در «110 آيه» قرآن راجع به «بني اسرائيل» سخن به ميان آمده است. 
69. آيه «سلام و تحيت» در «سوره نساء» آيه 86 قرار دارد.

معماهای اولین‌ها | بررسی موضوعی


معماهای اولین‌ها
1. اولين آيه‌اي كه نازل شد كدام است؟ 
2. اولين آيه‌اي كه در «حرمت شراب» نازل شد در كدام سوره است؟ 
3. اولين آية قرآن كه حضرت مهدي ـ عج ـ هنگام ظهورشان تلاوت مي‌فرمايند كدام آيه است؟‌ 
4. اولين سوره‌اي كه نازل شد كدام سوره است؟ 
5. اولين دعايي كه در قرآن آمده در كدام سوره است؟ 
6. اولين آيه سجده‌دار در كدام سوره قرار دارد؟ 
7. اولين آيه‌اي كه از «بهشت» ياد مي‌كند كدام است؟ 
8. اولين آيه‌اي كه از «جهنم» ياد مي‌كند كدام است؟ 
9. اولين سوره قرآن چه نام دارد؟ 
10. اولين آيه‌اي كه درباره «مسجد» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟ 
11. اولين «كلمه‌اي» كه نازل شده است چيست و در كدام سوره قرار دارد؟ 
12. اولين آيه‌اي كه كلمة «قرآن» در آن آمده كدام است؟ 
13. اولين سوره قرآن «مكي» است يا «مدني» ؟ 
14. اولين سوره‌اي كه «سجده مستحبي» دارد چه نام دارد؟ 
15. اولين «حرف» قرآن كريم كدام است؟ 
16. اولين سوره قرآن داراي چند آيه و كلمه است؟ 
17. اولين سورة قرآن كه «سجده واجب» دارد چه نام دارد؟ 
18. اولين سوره‌اي كه ترجمه شد چه نام دارد؟ 
19. اولين سوره‌اي كه به نام يكي از پيامبران الهي است چه نام دارد؟ 
20. اولين سوره‌اي كه با كلمه «قُل» آغاز ميشود چه نام دارد؟ 
21. اولين سوره‌اي كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ آن را در مكه اعلان نمود چه نام دارد؟ 
22. اولين فرشته‌اي كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟ 
23. اولين سوره‌اي كه به نام يكي از پيامبران اولوالعزم است چه نام دارد؟ 
24. اولين آيه‌اي كه در آن راجع به «احسان و نيكي به پدر و مادر» اشاره شده كدام است؟ 
25. اولين آيه‌اي كه در خصوص «دين اسلام» سخن گفته كدام است؟ 
26. اولين آيه‌اي كه درباره «اسراف» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟ 
27. اولين آيه‌اي كه كلمة «آيه» در آن بيان شده كدام است؟ 
28. اولين آيه‌اي كه در آن لفظ جلاله «الله» بيان شده، در كدام سوره است؟ 
29. اولين آيه‌اي كه راجع به «جنگ و قتال» نازل شد، كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟ 
30. اولين آيه‌اي كه از سوره «توبه» نازل شده، كدام است؟ 
31. اولين آيه‌اي كه راجع به «تلاوت قرآن كريم» بيان شد در كدام سوره قرار دارد؟ 
32. اولين آيه كه كلمة «مؤذن» در آن به كار رفته كدام است؟ 
33. اولين آيه‌اي كه راجع به «شهيد و شهادت در راه خدا» سخن گفته كدام است؟ 
34. اولين سوره‌ قرآن كريم چه نام دارد؟ 
35. اولين سوره‌اي كه در مدينه نازل شد، چه نام دارد؟ 

پاسخ‎ها: 
1. اولين آيه‌اي كه نازل شده است آيه اول سوره علق مي‌باشد. 
2. اين آيه در سورة بقره «آيه 129» مي‌باشد. 
3. «آيه86» سوره هود اولين آيه‌اي است كه حضرت مهدي ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ هنگام ظهورشان بر زبان مباركش جاري مي‌سازد. 
4. اولين سوره «علق» مي‌باشد. 
5. اولين دعا در سوره بقره «آيه 126» مي‌باشد. 
6. آخرين «آيه سوره اعراف». 
7. «آيه 35 سوره بقره» اولين آيه است كه از بهشت ياد مي‌كند. 
8. «آيه 206 بقره» اولين آيه است كه از جهنم ياد مي‌كند. 
9. اولين سوره قرآن كريم سوره حمد ميباشد. 
10. درآيه «114 سوره بقره» راجع به مسجد سخن گفته شده است. 
11. اولين كلمه «اقرأ» در سوره علق مي‌باشد. 
12. آيه «185 سوره بقره». 
13. اولين سوره قرآن «مكي» است. 
14. اولين سوره‌اي كه سجده مستحبي دارد سوره «اعراف» مي‌باشد. 
15. اولين حرف قرآن «ب» مي‌باشد. 
16. اولين سوره قرآن داراي «7 آيه و 29 كلمه» مي‌باشد. 
17. اولين سوره‌اي كه سجده واجب دارد سوره «سجده» است. 
18. اولين سوره‌اي كه ترجمه شده سوره «حمد» مي‌باشد. 
19. اولين سوره به نام «حضرت يونس ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد. 
20. «سوره جن». 
21. اولين سوره‌اي كه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ در مكه اعلان نمود سوره «سجده» مي‌باشد. 
22. اولين فرشته‌ «جبرئيل» است كه در آيه 97 سوره بقره بيان شده است. 
23. «سوره ابراهيم». 
24. اولين آيه‌اي كه راجع به احسان و نيكي به پدر و مادر سخن گفته است «آيه 83 سوره بقره» مي‌باشد. 
25. اولين آيه‌اي كه راجع به دين مقدس اسلام سخن گفته است«آيه 19 سوره آل عمران» مي‌باشد. 
26. «آيه 147 سوره آل عمران». 
27. اولين آيه اي كه كلمه آيه در آن ذكر شده «آيه 106 سوره بقره» است. 
28. «آيه 7 سوره بقره». 
29. «آيه 39 سوره حج». 
30. «آيه 25 سوره توبه». 
31. اولين آيه كه راجع به تلاوت قرآن كريم بيان شده در سوره «بقره آيه 121» مي باشد. 
32. كلمه «مؤذن» براي اولين بار در قرآن در آيه «44 سوره اعراف» بكار رفته است. 
33. راجع به شهيد و شهادت براي اولين بار در قرآن در آيه «104 سوره بقره» سخن به ميان آمده است. 
34. اولين سوره قرآن كريم «بيش از ده نام» دارد. 
35. «سوره مطففين» اولين سوره‌اي است كه درمدينه نازل شده است.

معماهای آخرین‌ها | بررسی موضوعی


1. آخرين «آيه‌اي كه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شد» كدام است؟ 
2. «آخرين سوره» در قرآن چه نام دارد؟ 
3. «آخرين آيه‌اي كه سجده واجب دارد» در كدام سوره قرار دارد؟ 
4. «آخرين حرف قرآن» چيست؟ 
5. آخرين آيات قرآن در كجا بر پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شد؟ 
6. آخرين آيه‌اي كه از «بهشت» ياد مي‌كند در كدام سوره است؟ 
7. آخرين آيه‌اي كه به «جهنم» اشاره مي‌كند كدام است؟ 
8. آخرين سوره‌اي كه نازل شد چه نام دارد؟ 
9. آخرين آيه‌اي كه راجع به «مسجد» سخن گفته كدام است؟ 
10. آخرين آيه‌اي كه راجع به «روزه» اشاره كرده كدام است؟ 
11. آخرين آيه‌اي كه كلمة «قرآن» در آن آمده كدام است؟ 
12. آخرين سوره‌ قرآن «چند حرف، چند كلمه و چند آيه» دارد؟ 
13. آخرين سوره‌اي كه «در مدينه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » نازل شد چه نام دارد؟ 
14. آخرين سوره‌اي كه «سجده مستحبي» دارد در كدام سوره است؟ 
15. «آخرين سوره‌اي كه يكجا نازل شده» كدام سوره است؟ 
16. آخرين دعايي كه در قرآن كريم آمده چيست؟ 
17. آخرين سوره قرآن «مكي» است يا «مدني»؟ 
18. آخرين «دعايي» كه در قرآن آمده از زبان چه كسي است و در كدام سوره قرار دارد؟ 
19. آخرين «آية قرآن» كدام است؟ 

پاسخ‎ها: 
1. آيه‌ «3 سوره مائده» (كه درباره خلافت و جانشيني حضرت علي ـ عليه السلام ـ است) آخرين آيه‌اي است كه نازل شده است. 
2. آخرين سوره «سوره ناس» است. 
3. اين آيه در سوره «علق» قرار دارد. 
4. آخرين حرف قرآن كريم حرف «س» است. 
5. پس از بارگشت پيامبر اكرم (ص) از حجه الوداع در منطقه اي به نام « غدير خم » آخرين آيات قرآن بر آن حضرت نازل شد. 
6. آخرين آيه اي كه از بهشت ياد مي كند در سوره بينه «آيه8 » مي باشد. 
7. آخرين آيه اي كه از جهنم ياد مي كند در سوره بينه «آيه 6 » مي باشد. 
8. « سوره نصر » آخرين سوره است كه نازل شده است. 
9. « آيه 18 سوره جن » آخرين آيه است كه درباره مسجد سخن گفته است. 
10. در « آيه 4 سوره مجادله » راجع به روزه اشاره اي شده است. 
11. «آيه21 سوره بروج » آخرين آيه اي است كه كلمه قرآن در آن آمده است. 
12. آخرين سوره قرآن « 79 حرف ، 20كلمه و 6 آيه » دارد. 
13. آخرين سوره اي كه در مدينه نازل شده سوره «نصر » است. 
14. «آيه21 سوره انشقاق » آخرين آيه اي است كه سجده مستحبي دارد. 
15. « سوره اخلاص ». 
16. « آخرين سوره اي كه در مكه نازل شده است «سوره روم » است. 
17. آخرين سوره قرآن «مكي » است. 
18. آخرين دعايي كه در قرآن كريم آمده « از زبان حضرت نوح (ع) است كه در سوره نوح آيه آخر اين سوره » قرار دارد. 
19. آخرين آيه قرآن « من الجنه و الناس » مي باشد.

معماهای واژه‌ها، الفاظ‌، كلمات و ... | بررسی موضوعی


معماهای واژه‌ها، الفاظ‌، كلمات و ...
1. لفظ «رحيم» كه از اسماء الحسني براي خداوند است چند بار در قرآن آمده است؟ 
2. واژه «صلوة» (نماز ـ دعا) چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 
3. كلمة «آخرت» چند بار در قرآن آمده است؟ 
4. كلمه «دنيا» چند مرتبه در قرآن مجيد ذكر شده است؟ 
5. واژه «يوم» (روز) چند بار در قرآن بيان شده است؟ 
6. واژه «شهر» (ماه) چند مرتبه در قرآن آمده است؟ 
7. لفظ «رحمان» چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 
8. كدام كلمه است كه در تمام سوره‌ها بيان شده است؟ 
9. كلمه «سوره» در قرآن چند بار بكار رفته است؟ 
10. كلمة «قلم» چند بار در قرآن آمده است؟ 
11. واژه «آيات» چند بار در قرآن ذكر شده است؟ 
12. كلمه «عنكبوت» چند بار در قرآن آمده است؟ 
13. واژه «الناس» (مردم) چند مرتبه در قرآن بيان شده است؟ 
14. كلمه «وليتلطف» در كجاي قرآن قرار گرفته است؟ 
15. چه تعداد از اسماء الحسني در قرآن آمده است؟ 
16. كلمه «تلاوت» (خواندن ـ پيروي كردن) چند بار در قرآن آمده است؟‌ 
17. لفظ جلاله «الله» چند بار در قرآن بيان شده‌ است؟ 
18. كلمه «امام» در قرآن چند بار آمده است؟ 
19. كلمه‌هاي «حيات و موت» هركدام چندبار در قرآن بيان شده‌اند؟ 

پاسخ‎ها: 
1. لفظ رحيم «227» بار در قرآن ذكر شده است. 
2. واژه صلواة با مشتقاتش «98» بار در قرآن آمده است. 
3. كلمه آخرت با مشتقاتش «250» بار در قرآن آمده است. 
4. كلمه دنيا با مشتقاتش «133» بار در قرآن آمده است. 
5. واژه يوم با مشتقاتش «475» بار در قرآن بيان شده است. 
6. واژه شهر با مشتقاتش «21» بار آمده است. 
7. لفظ رحمان با مشتقاتش «153» بار در قرآن آمده است. 
8. كلمه «الله» در تمام سوره‌ها بيان شده است. 
9. كلمه سوره «10» بار در كل قرآن بكار رفته است. 
10. كلمه قلم «4» بار در قرآن آمده است. 
11. كلمه آيات «188» مرتبه در قرآن آمده است. 
12. كلمه عنكبوت فقط «2» بار در قرآن آمده است. 
13. واژه الناس با مشتقاتش «328» مرتبه در قرآن بيان شده است. 
14. اين كلمه در وسط قرآن جاي گرفته است. 
15. بنا به نقل تفسير الميزان «127» عدد از اسماء الحسني در قرآن كريم بيان شده است. 
16. كلمه تلاوت با مشتقاتش «63» بار در قرآن بكار رفته است. 
17. لفظ جلاله الله «2816» مرتبه در قرآن آمده است. 
18. كلمه (امام) در قرآن «5» بار آمده است. 
19. كلمه‌هاي حيات «184» بار و کلمه موت «165» بار در قرآن كريم بيان شده است.

معماهای زنان و دختران | بررسی موضوعی


معماهای زنان و دختران
1. كدام سوره در شأن حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ نازل شده است؟ 
2. كدام زن بود كه قصد فريب دادن يكي از پيامبران را داشت؟ 
3. كدام سوره قرآن به معناي زنهاست؟ 
4. دختر كداميك از پيامبران به عفت و حيا مشهور است؟ 
5. دو زن نمونه كه در قرآن نيز به آنها اشاره شده است را نام ببريد؟ 
6. كدام زن هيزم كش آتش جهنم است؟ 
7. دختر كداميك از پيامبران همسر يكي از پيامبران اولوالعزم بود؟ 
8. نام كدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟ 
9. سوره‌اي كه به معناي زن امتحان شده است را نام ببريد؟ 
10. زني كه حاكم قومي بود و در زمان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ مي‌زيست چه نام دارد؟ 
11. كدام زن بود كه بدون شوهر فرزند به دنيا آورد؟ 
12. فرزند كدام زن بود كه در كودكي و در گهواره سخن گفت؟ 
13. دو زن كه در قرآن به زشتي از آن‌ها نام برده شده است را نام ببريد؟ 
14. كدام زن بود كه به دستور خداوند فرزند خود را در صندوق گذاشته و به روي آب رها كرد؟ 
15. نام كدام خانم 34 مرتبه در قرآن ذكر شده است؟ 
16. كدام سوره قرآن است كه سفارش شده زن‌ها آن را بيشتر بخوانند؟ 
17. كدام سوره قرآن به نام يك زن مي‌باشد؟ 
18. كدام سوره درباره يك زن نمونه است و آن زن چه نام دارد؟ 
19. كدام زن بدون پدر و مادر بدنيا آمد؟ 
20. تنها زني كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟ 
21. براي كدام دختر، هنگامي كه در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد؟ 
22. به مادر كدام يك از پيامبران وحي شد؟ 
23. كدام زن در سن پيري صاحب فرزند شد؟ 
24. به كدام زن لقب طيبه داده شده است؟ 

پاسخ‎ها: 
1. سوره‌اي كه در شأن «حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ » نازل شده سوره «كوثر» مي‌باشد. 
2. زني كه قصد فريب دادن يكي از پيامبران را داشت «زليخا» بود. 
3. سوره «نساء» به معناي زنها است. 
4. «دختر حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ » به عفت و حيا مشهور است. 
5. دو زن نمونه كه قرآن به آن‌ها اشاره نموده است عبارتند از: «آسيه زن فرعون، مريم مادر عيسي ـ عليه السلام ـ ». 
6. «زن ابولهب» هيزم‌كش جهنم است. 
7. «دختر حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ » همسر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود. 
8. نام حضرت مريم همراه با حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در قرآن بيان شده است. 
9. «سوره ممتحنه». 
10. زني كه در زمان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ حاكم قومي بود بلقيس نام داشت. 
11. «حضرت مريم» بدون شوهر فرزند بدنيا آورد. 
12. «فرزند حضرت مريم» بود. 
13. دو زن كه در قرآن به زشتي از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: «زن لوط و زن نوح». 
14. «مادر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » فرزند خود را به دستور خداوند درصندوق گذاشته و بر روي آب رها كرد. 
15. نام حضرت مريم «34 مرتبه» در قرآن آمده است. 
16. سوره‌اي كه سفارش شده آن را زنها بيشتر بخوانند «سوره نور» است. 
17. «سوره مريم». 
18. سوره‌اي كه در باره يك زن نمونه است «سوره كوثر» است. 
19. «حضرت حوا» بدون پدر و مادر به دنيا آمد. 
20. تنها زني كه نامش در قرآن آمده است «حضرت مريم» است. 
21. دختري كه هنگام عبادت از طرف خداوند برايش غذا آورده شد «حضرت مريم» بود. 
22. به «مادر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » وحي شد. 
23. «ساره همسر حضرت ابراهيم» در سن پيري صاحب فرزند شد. 
24. به «حضرت مريم» لقب طيبه داده شد.

معماهای شخصیت‌ها،‌اصحاب، قبایل، حیوانات،‌مكان‌ها و... | بررسی موضوعی


معماهای شخصیت‌ها،‌اصحاب، قبایل، حیوانات،‌مكان‌ها و...
1. «لقمان حكيم» چند بار نامش در قرآن آمده است؟ 
2. در قرآن كريم چند بار به نام «قوم بني اسرائيل» اشاره شده است؟ 
3. «بت‌هايي» كه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد؟ 
4. «ستمگراني»كه نامشان در قرآن آمده را نام ببريد. 
5. چه تعداد از سوره‌هاي قرآن به نام حيوانات، است؟ 
6. «قبايلي» كه نام آنها در قرآن آمده را نام ببريد. 
7. نام «جبرئيل» چند بار در قرآن آمده است؟ 
8. فرعون دركجا به هلاكت رسيد؟ 
9. كدام «حيوان» نمرود را به هلاكت رساند؟ 
10. نام «ابليس» در قرآن چند بار آمده است؟ 
11. پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند چه نام داشتند؟ 
12. «فرشتگاني» كه نامشان در قرآن آمده است را نام ببريد. 
13. كدام قسمت از زمين بود كه فقط يكبار نور خورشيد بر آن تابيد؟ 
14. پرنده‌اي كه در دربار حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ خدمت مي‌كرد چه نام داشت؟ 
15. قارون، كه گنج معروفي داشت و در قرآن نيز به آن اشاره شده است شوهرخواهر كداميك از پيامبران بود؟ 
16. اصحاب كهف چند سال در غار خواب بودند؟ 
17. لشگريان ابرهه سوار بر كدام حيوان شده و به جنگ خانه خدا آمدند؟ 
18. «كافراني» كه نامشان در قرآن آمده است را نام ببريد. 
19. كدام يك از حيوانات همراه اصحاب كهف به غار رفت؟ 
20. كدام قوم بيشترين نافرماني را نسبت به پيامبرانشان كردند؟ 
21. نام چه تعداد از «چشمه‌هاي بهشتي» در قرآن بيان شده است؟ 
22. «رودهايي» كه در قرآن از آنها نام برده شده كدامند؟ 
23. به كدام حيوان وحي شد؟ 
24. نام «هشت قوم» در دو خط از قرآن بيان شده اين دو خط در كدام سوره قرار دارد؟ 
25. «ماجراي اولين قتل در روي زمين» در كدام سوره بيان شده است؟ 
26. «فرزند كافر حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » چه نام داشت؟ 
27. لقب كدام پيامبر «اسرائيل» است؟ 

پاسخ‎ها: 
1. نام لقمان حكيم «2 بار» در قرآن كريم آمده است. 
2. در قرآن «41 بار» به قوم بني اسرائيل اشاره شده است. 
3. بت‌هايي كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «العجل، العزي، لات، مناة، ود، يعوق» است. 
4. ستمگراني كه نام‌شان در قرآن آمده است عبارتند از: جالوت، هامان، سامري، نمرود، فرعون، قارون و ابولهب. 
5. نام سوره ها به اسم حيوانات عبارتند از: بقره, نمل, عنکبوت, فيل. 
6. قبايلي كه نام آنها در قرآن آمده است عبارتند از: «ثمود، عاد، قريش، مدين، اصحاب الايكه و اصحاب الرس». 
7. نام جبرئيل «3 بار» در قرآن آمده است. 
8. فرعون و يارانش در دريا غرق شدند و به هلاكت رسيدند. 
9. حيواني كه نمرود را به هلاكت رساند «پشه» بود. 
10. «11 بار» نام ابليس در قرآن ذكر شده است. 
11. پرندگاني كه لشگريان ابرهه را به هلاكت رساندند «ابابيل» نام داشتند. 
12. فرشتگاني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «جبرئيل، ماروت، هاروت، ميكال و مالك». 
13. آن قسمت از زمين كه فقط يك بار نور خورشيد بر آن تابيد كف دريا بود كه به امر آب دريا شكافته شد و لشگريان فرعون در آن غرق شدند. 
14. اين پرنده «هدهد» نام داشت. 
15. قارون شوهر خواهر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود. 
16. اصحاب كهف «309» سال در غار خواب بودند. 
17. لشگريان ابرهه بر «فيل‌ها» سوار بودند. 
18. كافراني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «قارون، جالوت و آذر». 
19. حيواني كه همراه اصحاب كهف به غار پناه برد «سگ» بود. 
20. قوم «يهود». 
21. «سلسبيل، كوثر و تسنيم» چشمه‌هاي بهشتي هستند كه نام آن‌ها در قرآن بيان شده است. 
22. رودهايي كه در قرآن از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: «رود نيل» در سوره (انبياء) و «فرات» در سوره‌هاي (فرقان و فاطر). 
23. به «زنبور» وحي شد (آيه 68 سوره نحل). 
24. نام اين هشت قوم در آيات «12 الي 14 سوره ق» آمده است. 
25. ماجراي اولين قتل در روي زمين در «آيه 30 سوره مائده» آمده است. 
26. نام فرزند حضرت نوح ـ عليه السلام ـ «كنعان» بود. 
27. لقب «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ » اسرائيل است.