۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

معماهای زنان و دختران | بررسی موضوعی


معماهای زنان و دختران
1. كدام سوره در شأن حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ نازل شده است؟ 
2. كدام زن بود كه قصد فريب دادن يكي از پيامبران را داشت؟ 
3. كدام سوره قرآن به معناي زنهاست؟ 
4. دختر كداميك از پيامبران به عفت و حيا مشهور است؟ 
5. دو زن نمونه كه در قرآن نيز به آنها اشاره شده است را نام ببريد؟ 
6. كدام زن هيزم كش آتش جهنم است؟ 
7. دختر كداميك از پيامبران همسر يكي از پيامبران اولوالعزم بود؟ 
8. نام كدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟ 
9. سوره‌اي كه به معناي زن امتحان شده است را نام ببريد؟ 
10. زني كه حاكم قومي بود و در زمان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ مي‌زيست چه نام دارد؟ 
11. كدام زن بود كه بدون شوهر فرزند به دنيا آورد؟ 
12. فرزند كدام زن بود كه در كودكي و در گهواره سخن گفت؟ 
13. دو زن كه در قرآن به زشتي از آن‌ها نام برده شده است را نام ببريد؟ 
14. كدام زن بود كه به دستور خداوند فرزند خود را در صندوق گذاشته و به روي آب رها كرد؟ 
15. نام كدام خانم 34 مرتبه در قرآن ذكر شده است؟ 
16. كدام سوره قرآن است كه سفارش شده زن‌ها آن را بيشتر بخوانند؟ 
17. كدام سوره قرآن به نام يك زن مي‌باشد؟ 
18. كدام سوره درباره يك زن نمونه است و آن زن چه نام دارد؟ 
19. كدام زن بدون پدر و مادر بدنيا آمد؟ 
20. تنها زني كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟ 
21. براي كدام دختر، هنگامي كه در محراب عبادت بود از جانب خداوند غذا آورده شد؟ 
22. به مادر كدام يك از پيامبران وحي شد؟ 
23. كدام زن در سن پيري صاحب فرزند شد؟ 
24. به كدام زن لقب طيبه داده شده است؟ 

پاسخ‎ها: 
1. سوره‌اي كه در شأن «حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ » نازل شده سوره «كوثر» مي‌باشد. 
2. زني كه قصد فريب دادن يكي از پيامبران را داشت «زليخا» بود. 
3. سوره «نساء» به معناي زنها است. 
4. «دختر حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ » به عفت و حيا مشهور است. 
5. دو زن نمونه كه قرآن به آن‌ها اشاره نموده است عبارتند از: «آسيه زن فرعون، مريم مادر عيسي ـ عليه السلام ـ ». 
6. «زن ابولهب» هيزم‌كش جهنم است. 
7. «دختر حضرت شعيب ـ عليه السلام ـ » همسر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بود. 
8. نام حضرت مريم همراه با حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در قرآن بيان شده است. 
9. «سوره ممتحنه». 
10. زني كه در زمان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ حاكم قومي بود بلقيس نام داشت. 
11. «حضرت مريم» بدون شوهر فرزند بدنيا آورد. 
12. «فرزند حضرت مريم» بود. 
13. دو زن كه در قرآن به زشتي از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: «زن لوط و زن نوح». 
14. «مادر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » فرزند خود را به دستور خداوند درصندوق گذاشته و بر روي آب رها كرد. 
15. نام حضرت مريم «34 مرتبه» در قرآن آمده است. 
16. سوره‌اي كه سفارش شده آن را زنها بيشتر بخوانند «سوره نور» است. 
17. «سوره مريم». 
18. سوره‌اي كه در باره يك زن نمونه است «سوره كوثر» است. 
19. «حضرت حوا» بدون پدر و مادر به دنيا آمد. 
20. تنها زني كه نامش در قرآن آمده است «حضرت مريم» است. 
21. دختري كه هنگام عبادت از طرف خداوند برايش غذا آورده شد «حضرت مريم» بود. 
22. به «مادر حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » وحي شد. 
23. «ساره همسر حضرت ابراهيم» در سن پيري صاحب فرزند شد. 
24. به «حضرت مريم» لقب طيبه داده شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر