۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

معماهای اولین‌ها | بررسی موضوعی


معماهای اولین‌ها
1. اولين آيه‌اي كه نازل شد كدام است؟ 
2. اولين آيه‌اي كه در «حرمت شراب» نازل شد در كدام سوره است؟ 
3. اولين آية قرآن كه حضرت مهدي ـ عج ـ هنگام ظهورشان تلاوت مي‌فرمايند كدام آيه است؟‌ 
4. اولين سوره‌اي كه نازل شد كدام سوره است؟ 
5. اولين دعايي كه در قرآن آمده در كدام سوره است؟ 
6. اولين آيه سجده‌دار در كدام سوره قرار دارد؟ 
7. اولين آيه‌اي كه از «بهشت» ياد مي‌كند كدام است؟ 
8. اولين آيه‌اي كه از «جهنم» ياد مي‌كند كدام است؟ 
9. اولين سوره قرآن چه نام دارد؟ 
10. اولين آيه‌اي كه درباره «مسجد» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟ 
11. اولين «كلمه‌اي» كه نازل شده است چيست و در كدام سوره قرار دارد؟ 
12. اولين آيه‌اي كه كلمة «قرآن» در آن آمده كدام است؟ 
13. اولين سوره قرآن «مكي» است يا «مدني» ؟ 
14. اولين سوره‌اي كه «سجده مستحبي» دارد چه نام دارد؟ 
15. اولين «حرف» قرآن كريم كدام است؟ 
16. اولين سوره قرآن داراي چند آيه و كلمه است؟ 
17. اولين سورة قرآن كه «سجده واجب» دارد چه نام دارد؟ 
18. اولين سوره‌اي كه ترجمه شد چه نام دارد؟ 
19. اولين سوره‌اي كه به نام يكي از پيامبران الهي است چه نام دارد؟ 
20. اولين سوره‌اي كه با كلمه «قُل» آغاز ميشود چه نام دارد؟ 
21. اولين سوره‌اي كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ آن را در مكه اعلان نمود چه نام دارد؟ 
22. اولين فرشته‌اي كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟ 
23. اولين سوره‌اي كه به نام يكي از پيامبران اولوالعزم است چه نام دارد؟ 
24. اولين آيه‌اي كه در آن راجع به «احسان و نيكي به پدر و مادر» اشاره شده كدام است؟ 
25. اولين آيه‌اي كه در خصوص «دين اسلام» سخن گفته كدام است؟ 
26. اولين آيه‌اي كه درباره «اسراف» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟ 
27. اولين آيه‌اي كه كلمة «آيه» در آن بيان شده كدام است؟ 
28. اولين آيه‌اي كه در آن لفظ جلاله «الله» بيان شده، در كدام سوره است؟ 
29. اولين آيه‌اي كه راجع به «جنگ و قتال» نازل شد، كدام است و در چه سوره‌اي قرار دارد؟ 
30. اولين آيه‌اي كه از سوره «توبه» نازل شده، كدام است؟ 
31. اولين آيه‌اي كه راجع به «تلاوت قرآن كريم» بيان شد در كدام سوره قرار دارد؟ 
32. اولين آيه كه كلمة «مؤذن» در آن به كار رفته كدام است؟ 
33. اولين آيه‌اي كه راجع به «شهيد و شهادت در راه خدا» سخن گفته كدام است؟ 
34. اولين سوره‌ قرآن كريم چه نام دارد؟ 
35. اولين سوره‌اي كه در مدينه نازل شد، چه نام دارد؟ 

پاسخ‎ها: 
1. اولين آيه‌اي كه نازل شده است آيه اول سوره علق مي‌باشد. 
2. اين آيه در سورة بقره «آيه 129» مي‌باشد. 
3. «آيه86» سوره هود اولين آيه‌اي است كه حضرت مهدي ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ هنگام ظهورشان بر زبان مباركش جاري مي‌سازد. 
4. اولين سوره «علق» مي‌باشد. 
5. اولين دعا در سوره بقره «آيه 126» مي‌باشد. 
6. آخرين «آيه سوره اعراف». 
7. «آيه 35 سوره بقره» اولين آيه است كه از بهشت ياد مي‌كند. 
8. «آيه 206 بقره» اولين آيه است كه از جهنم ياد مي‌كند. 
9. اولين سوره قرآن كريم سوره حمد ميباشد. 
10. درآيه «114 سوره بقره» راجع به مسجد سخن گفته شده است. 
11. اولين كلمه «اقرأ» در سوره علق مي‌باشد. 
12. آيه «185 سوره بقره». 
13. اولين سوره قرآن «مكي» است. 
14. اولين سوره‌اي كه سجده مستحبي دارد سوره «اعراف» مي‌باشد. 
15. اولين حرف قرآن «ب» مي‌باشد. 
16. اولين سوره قرآن داراي «7 آيه و 29 كلمه» مي‌باشد. 
17. اولين سوره‌اي كه سجده واجب دارد سوره «سجده» است. 
18. اولين سوره‌اي كه ترجمه شده سوره «حمد» مي‌باشد. 
19. اولين سوره به نام «حضرت يونس ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد. 
20. «سوره جن». 
21. اولين سوره‌اي كه حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ در مكه اعلان نمود سوره «سجده» مي‌باشد. 
22. اولين فرشته‌ «جبرئيل» است كه در آيه 97 سوره بقره بيان شده است. 
23. «سوره ابراهيم». 
24. اولين آيه‌اي كه راجع به احسان و نيكي به پدر و مادر سخن گفته است «آيه 83 سوره بقره» مي‌باشد. 
25. اولين آيه‌اي كه راجع به دين مقدس اسلام سخن گفته است«آيه 19 سوره آل عمران» مي‌باشد. 
26. «آيه 147 سوره آل عمران». 
27. اولين آيه اي كه كلمه آيه در آن ذكر شده «آيه 106 سوره بقره» است. 
28. «آيه 7 سوره بقره». 
29. «آيه 39 سوره حج». 
30. «آيه 25 سوره توبه». 
31. اولين آيه كه راجع به تلاوت قرآن كريم بيان شده در سوره «بقره آيه 121» مي باشد. 
32. كلمه «مؤذن» براي اولين بار در قرآن در آيه «44 سوره اعراف» بكار رفته است. 
33. راجع به شهيد و شهادت براي اولين بار در قرآن در آيه «104 سوره بقره» سخن به ميان آمده است. 
34. اولين سوره قرآن كريم «بيش از ده نام» دارد. 
35. «سوره مطففين» اولين سوره‌اي است كه درمدينه نازل شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر