۱۳۹۳ مرداد ۲۱, سه‌شنبه

معماهای آخرین‌ها | بررسی موضوعی


1. آخرين «آيه‌اي كه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شد» كدام است؟ 
2. «آخرين سوره» در قرآن چه نام دارد؟ 
3. «آخرين آيه‌اي كه سجده واجب دارد» در كدام سوره قرار دارد؟ 
4. «آخرين حرف قرآن» چيست؟ 
5. آخرين آيات قرآن در كجا بر پيامبر ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ نازل شد؟ 
6. آخرين آيه‌اي كه از «بهشت» ياد مي‌كند در كدام سوره است؟ 
7. آخرين آيه‌اي كه به «جهنم» اشاره مي‌كند كدام است؟ 
8. آخرين سوره‌اي كه نازل شد چه نام دارد؟ 
9. آخرين آيه‌اي كه راجع به «مسجد» سخن گفته كدام است؟ 
10. آخرين آيه‌اي كه راجع به «روزه» اشاره كرده كدام است؟ 
11. آخرين آيه‌اي كه كلمة «قرآن» در آن آمده كدام است؟ 
12. آخرين سوره‌ قرآن «چند حرف، چند كلمه و چند آيه» دارد؟ 
13. آخرين سوره‌اي كه «در مدينه بر پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » نازل شد چه نام دارد؟ 
14. آخرين سوره‌اي كه «سجده مستحبي» دارد در كدام سوره است؟ 
15. «آخرين سوره‌اي كه يكجا نازل شده» كدام سوره است؟ 
16. آخرين دعايي كه در قرآن كريم آمده چيست؟ 
17. آخرين سوره قرآن «مكي» است يا «مدني»؟ 
18. آخرين «دعايي» كه در قرآن آمده از زبان چه كسي است و در كدام سوره قرار دارد؟ 
19. آخرين «آية قرآن» كدام است؟ 

پاسخ‎ها: 
1. آيه‌ «3 سوره مائده» (كه درباره خلافت و جانشيني حضرت علي ـ عليه السلام ـ است) آخرين آيه‌اي است كه نازل شده است. 
2. آخرين سوره «سوره ناس» است. 
3. اين آيه در سوره «علق» قرار دارد. 
4. آخرين حرف قرآن كريم حرف «س» است. 
5. پس از بارگشت پيامبر اكرم (ص) از حجه الوداع در منطقه اي به نام « غدير خم » آخرين آيات قرآن بر آن حضرت نازل شد. 
6. آخرين آيه اي كه از بهشت ياد مي كند در سوره بينه «آيه8 » مي باشد. 
7. آخرين آيه اي كه از جهنم ياد مي كند در سوره بينه «آيه 6 » مي باشد. 
8. « سوره نصر » آخرين سوره است كه نازل شده است. 
9. « آيه 18 سوره جن » آخرين آيه است كه درباره مسجد سخن گفته است. 
10. در « آيه 4 سوره مجادله » راجع به روزه اشاره اي شده است. 
11. «آيه21 سوره بروج » آخرين آيه اي است كه كلمه قرآن در آن آمده است. 
12. آخرين سوره قرآن « 79 حرف ، 20كلمه و 6 آيه » دارد. 
13. آخرين سوره اي كه در مدينه نازل شده سوره «نصر » است. 
14. «آيه21 سوره انشقاق » آخرين آيه اي است كه سجده مستحبي دارد. 
15. « سوره اخلاص ». 
16. « آخرين سوره اي كه در مكه نازل شده است «سوره روم » است. 
17. آخرين سوره قرآن «مكي » است. 
18. آخرين دعايي كه در قرآن كريم آمده « از زبان حضرت نوح (ع) است كه در سوره نوح آيه آخر اين سوره » قرار دارد. 
19. آخرين آيه قرآن « من الجنه و الناس » مي باشد.

۱ نظر:

  1. If the player and dealer each have the identical number of cards, the subsequent ranking standards is standard poker ranking. A player three card flush of K-Q-J will beat a dealer Q-J-10. Progressive jackpots are up to date incessantly however could not bet365 replicate present quantities. The object of I Luv Suits Poker™ is to get a flush with extra cards than the dealer. I Luv Suits Poker™ also provides the optional Flush Rush and Super Flush Rush Bonus wagers.

    پاسخحذف